από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Έγγραφα εξαγωγής

Έγγραφα εξαγωγής

Η UPS χρησιμοποιεί τα έγγραφα εισαγωγής και εξαγωγής σας για την ορθή δήλωση της αποστολής σας στις τελωνειακές αρχές τόσο στη χώρα εξαγωγής, όσο και στη χώρα εισαγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ για να βοηθηθείτε στη διαδικασία τεκμηρίωσης.

Σημείωση: Για αποστολές μεταξύ Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούνται έγγραφα εξαγωγής για εκτελωνισμό όταν τα αποστελλόμενα είδη υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας. Για είδη που δεν υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε ένα εμπορικό τιμολόγιο.

Για αποστολές εγγράφων

Ένα έγγραφο ορίζεται γενικά ως γραπτή, δακτυλογραφημένη ή τυπωμένη επικοινωνία χωρίς εμπορική αξία.

Όταν αποστέλλετε διεθνή έγγραφα σε φάκελο UPS Express Envelope, ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε μια ετικέτα αποστολής UPS. Γενικά, δεν απαιτείται τιμολόγιο.

Παρακαλούμε να θεωρείτε κάθε φάκελο ή άλλη συσκευασία ως μία αποστολή.

Για αποστολές εκτός εγγράφων

Όταν οι διεθνείς σας αποστολές περιλαμβάνουν είδη άλλα εκτός από έγγραφα, κανονικά απαιτείται ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα ενός εμπορικού τιμολογίου, μαζί με το έγγραφο αποστολής της UPS.

Όταν αποστέλλετε πολλαπλά δέματα στον ίδιο παραλήπτη, μόνο το κύριο δέμα (1) χρειάζεται έγγραφο αποστολής (2) και τρία αντίγραφα του εμπορικού τιμολογίου (3). Κάθε πρόσθετο δέμα πρέπει να φέρει μια ετικέτα διεύθυνσης και μια ετικέτα αναζήτησης υπηρεσιών UPS Worldwide.

Για την υπηρεσία UPS Worldwide Express FreightSM, κανονικά απαιτείται ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα ενός τιμολογίου του πελάτη, μαζί με το έγγραφο αποστολής της UPS.  Για πολλές παλέτες στον ίδιο παραλήπτη, μόνη η κύρια παλέτα(1) χρειάζεται έγγραφο αποστολής(2) και τρία αντίγραφα του εμπορικού τιμολογίου(3). Κάθε πρόσθετη παλέτα πρέπει να φέρει μια ετικέτα διεύθυνσης και μια ετικέτα αναζήτησης υπηρεσιών UPS Worldwide.

Για βοήθεια από ειδικούς, επικοινωνήστε με την UPS

Πρόσθετα έγγραφα

Άλλα έγγραφα ενδέχεται να απαιτούνται ανάλογα με τη φύση και την αξία της αποστολής, καθώς και με τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν στη χώρα προορισμού. Για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό προέλευσης απαιτείται για τον εκτελωνισμό σε ορισμένες χώρες.

Σχετικές συνδέσεις

Προηγούμενη ειδοποίηση για τρόφιμα που εξάγονται στις ΗΠΑ ή διέρχονται από το έδαφός τους

Οι νέοι κανονισμοί του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) απαιτούν περισσότερες πληροφορίες για την έγκριση των εισαγωγών τροφίμων από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) των ΗΠΑ και τον FDA.

Συμπλήρωση φόρμας προηγούμενης ειδοποίησης