από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τεκμηρίωση αποστολών εσωτερικού

Για όλα τα δέματα της UPS απαιτούνται τα κατάλληλα έγγραφα για την αποστολή.

Η UPS παρέχει διάφορα αυτοματοποιημένα συστήματα αποστολών, τα οποία προετοιμάζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις εγχώριες αποστολές σας.

Με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής, μπορείτε: 

  • Να εξοικονομείτε χρόνο στην προετοιμασία των αποστολών σας
  • Να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά όλες σας τις πληροφορίες αποστολής
  • Να μειώνετε τα λάθη, πληκτρολόγησης ή άλλα
  • Να εκτυπώνετε επαγγελματικού επιπέδου ετικέτες
  • Να διενεργείτε γρήγορα αναζήτηση δεμάτων
  • Να διαχειρίζεστε το βιβλίο διευθύνσεών σας για συχνές αποστολές στην ίδια διεύθυνση
  • Να δημιουργείτε αναφορές δραστηριοτήτων αποστολής

Για τις διεθνείς αποστολές απαιτούνται έγγραφα εξαγωγής.