από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Είδη που δεν υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας

Αγαθά όχι σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τα αγαθά που δεν υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας απαιτείται ένα εμπορικό τιμολόγιο. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Είδη που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί δασμοί και Φόροι Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (Κατάσταση T1)
  • Είδη που μεταφέρονται από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη μέσω  μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA), ή είδη που μεταφέρονται από και πρός τις Νήσους της Μάγχης (Κατάσταση T2)
  • Είδη που προορίζονται ή προέρχονται από την Ισπανία και την Πορτογαλία και αποτελούν αντικείμενο επιβολής μεταβατικών τελών (Ισπανία - Κατάσταση T2E και Πορτογαλία - Κατάσταση T2P)
  • Αποστολές σε μη ηπειρωτικά και υπερπόντια εδάφη Κρατών-μελών της ΕΕ, όπως είναι οι Κανάριες Νήσοι, οι Νήσοι Φαρόε, η Γαλλική Γουϊάνα, η Γροιλανδία, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, το Άγιον Όρος, το Ριγιούνιον, το Σαιν Πιερ και το Σαν Μαρίνο
  • Αποστολές προς την Ανδόρρα