από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

UPS Returns®

Οδηγίες για εμπορικά τιμολόγια

 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο τιμολόγιο θα χρησιμοποιηθούν για τον εκτελωνισμό και τον υπολογισμό των τυχόν δασμών και φόρων που χρεώνονται από τη χώρα προορισμού.

Παρακαλούμε εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Εισάγετε τα πλήρη στοιχεία για το Όνομα και τη Διεύθυνση του αποστολέα (που συνήθως αναφέρεται ως εξαγωγέας) στην ενότητα Πληροφορίες αποστολέα.
  • Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται το Όνομα και ο Αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας.
  • Εισάγετε τον ΑΦΜ ή τον Αρ. ΦΠΑ αν έχει εφαρμογή.
 2. Εισάγετε τα πλήρη στοιχεία για το Όνομα και τη Διεύθυνση του αποδέκτη στην ενότητα Αποστολή σε.
  • Συμπεριλάβετε τη Χώρα προορισμού, την Επαρχία / Εδαφική περιοχή, και τον Ταχυδρομικό κωδικό.
  • Για να εξασφαλίσετε γρήγορο εκτελωνισμό και γρήγορη παράδοση, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το Όνομα και τον Αριθμό τηλεφώνου του υπευθύνου επαφής.
  • Εισάγετε τον ΑΦΜ ή τον Αρ. ΦΠΑ του παραλήπτη/αποδέκτη αν έχει εφαρμογή.  Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτόν τον αριθμό στο επιστρεφόμενο πακέτο σας ή στην ετικέτα του δέματος.
 3. Εισάγετε την Ημερομηνία.
 4. Εισάγετε τον αριθμό για την Εντολή αγοράς, το Τιμολόγιο, ή την Έγκριση επιστροφής, αν έχει εφαρμογή (δείτε το επιστρεφόμενο πακέτο από τον επιστρέφοντα).
 5. Εισάγετε τους Όρους πώλησης (Incoterm) που ορίζουν τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στη συνολική αξία του τιμολογίου.  Για παράδειγμα, Κόστος και μεταφορικά (CFR) και Κόστος, ασφάλιση και μεταφορικά (CIF).
 6. Εισάγετε την Αιτία εξαγωγής.  Για παράδειγμα, επισκευή, επιστροφή, εσφαλμένο μέγεθος, επιστροφή για εκτίμηση, πώληση, και προσωρινή εξαγωγή.
 7. Αφήστε το πεδίο Πωλήθηκε σε: κενό.
 8. Εισάγετε μια πλήρη Περιγραφή και Αξία των περιεχομένων για κάθε ξεχωριστό αντικείμενο ή προϊόν.  Αποφεύγετε τους γενικούς όρους όπως "εξαρτήματα", "δείγματα", ή "ενδύματα".  Οι επιμέρους περιγραφές πρέπει να καθιστούν σαφές το τι είναι το αντικείμενο, από τι είναι κατασκευασμένο και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται.
 9. Για κάθε αντικείμενο, συμπεριλάβετε τα ακόλουθα:
  • Αρ. μονάδων: Αριθμός αντικειμένων για το κάθε προϊόν.
  • Μονάδες μέτρησης: Για παράδειγμα, τεμάχιο, δωδεκάδα και κουτιά.
  • Εναρμονισμένη δασμολογική κλάση: Ταξινόμηση κάθε προϊόντος.  Εισάγετε αν το στοιχείο είναι γνωστό ή διαθέσιμο.
  • Χώρα προέλευσης προϊόντος: Η χώρα ή η περιοχή στην οποία κατασκευάστηκε το προϊόν.
  • Αξία μονάδας: Χρηματικό ποσό που προσδιορίζει την αξία ή την τιμή κάθε προϊόντος.  Για δείγματα ή είδη χωρίς εμπορική αξία, θα πρέπει να αναφέρετε μια ονομαστική ή εύλογη αγοραστική αξία για τελωνειακούς σκοπούς.
  • Συνολική αξία: Άθροισμα του αριθμού μονάδων επί την αξία μονάδας.
  • Νόμισμα εξόφλησης: Για παράδειγμα, USD = δολ. ΗΠΑ, EUR = ευρώ, CAD = δολ. Καναδά.
 10. Αν χρειάζεται, εισάγετε Πρόσθετα σχόλια. Πρόκειται για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.  Ορισμένα παραδείγματα σχολίων για τον προσδιορισμό των ειδικών προϋποθέσεων που ενδέχεται να έχουν εφαρμογή είναι "το αντικείμενο επιστρέφεται για επισκευή και η αξία αναφέρεται μόνο για τελωνειακούς σκοπούς" ή "το αντικείμενο εισάγεται προσωρινά".
 11. Εισάγετε μια Αναφορά δήλωσης. Πρόκειται για μια νομική δήλωση, η οποία στις ΗΠΑ απαιτείται να υπάρχει στο τιμολόγιο για προϊόντα, για τα οποία απαιτείται άδεια, εξαίρεση από αδειοδότηση ή εξαίρεση.  Συνιστούμε να καταγράφετε την αναφορά στο τιμολόγιό σας για όλα τα προϊόντα.
 12. Εισάγετε το Σύνολο γραμμών τιμολογίου. Πρόκειται για το άθροισμα κάθε γραμμής τιμολογίου που βρίσκεται πιο πάνω.
 13. Εισάγετε μια Έκπτωση ή Μείωση αν έχει εφαρμογή. Πρόκειται για το ποσόν που αφαιρείται από το άθροισμα της συνολικής αξίας.
 14. Εισάγετε τις χρεώσεις Φορτίου ή Μεταφοράς, αν είναι γνωστές. Πρόκειται για το κόστος για τη μεταφορά των προϊόντων. Αν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό τιμολογίου, εισάγετε τη λέξη ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. Διαφορετικά, αφήστε το πεδίο κενό.
 15. Εισάγετε τις χρεώσεις Ασφάλισης, αν είναι γνωστές. Πρόκειται για το ποσόν που καταβάλλεται για την κάλυψη του κόστους αντικατάστασης. Αν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό τιμολογίου, εισάγετε τη λέξη ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. Διαφορετικά, αφήστε το πεδίο κενό.
 16. Εισαγάγετε Άλλες ή πρόσθετες χρεώσεις, αν είναι γνωστές.
 17. Εισάγετε το Συνολικό ποσό τιμολογίου. Πρόκειται για το άθροισμα όλων των ποσών.
 18. Εισάγετε την Υπογραφή και τον Τίτλο του αποστολέα και την Ημερομηνία υπογραφής. Η πληροφορία αυτή απαιτείται για όλες τις διεθνείς αποστολες.
 19. Εισάγετε το Συνολικό αριθμό δεμάτων σε αυτήν την αποστολή.
 20. Εισάγετε το Συνολικό βάρος όλων των δεμάτων σε αυτήν την αποστολή. Πρέπει να προσδιορίσετε το συνολικό βάρος σε κιλά ή λίμπρες.
 21. Συμπεριλάβετε στην επιστρεφόμενη αποστολή ένα πρωτότυπο τιμολόγιο και δύο αντίγραφα του τιμολογίου.
 22. Υπογράψτε το τιμολόγιο και την ετικέτα αποστολής.