από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Η "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ"). ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ") ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ("ΕΣΕΙΣ" Ή "ΕΣΑΣ") ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Καταλληλότητα χρήστη

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την UPS και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Επιστροφή στην Κορυφή

2. Αντικείμενο Όρων χρήσης

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, "Υπηρεσίες")που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται σε σας στην Ιστοσελίδα ("Συμφωνητικό/ά Υπηρεσιών"). Κάθε τετοιο Συμφωνητικό υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές ή μέσω μιας υπερσύνδεσης που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες.

Επιστροφή στην Κορυφή

3. Τροποποιήσεις

Η UPS δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της UPS. Η UPS μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές, για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η UPS δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή

4. Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της UPS

Οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών της UPS (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της UPS») που ισχύουν για τις υπηρεσίες μεταφορών και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από την UPS, διέπουν τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών και συναφών υπηρεσιών της UPS που αποκτώνται μέσω αυτού του ιστότοπου, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να ισχύουν για μια τέτοια συναλλαγή, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της UPS ενσωματώνονται δια της παρούσας στους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν, στο βαθμό που ισχύει, τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή

5. Πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών

Η υποβολή πληροφοριών από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται.

Όσον αφορά σε οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς στην UPS μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, δηλώνετε στην UPS ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Επιστροφή στην Κορυφή

6. Άδεια και Ιδιοκτησία

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ("Πνευματική ιδιοκτησία") που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της ("Περιεχόμενο") είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της UPS, των σχετιζομένων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε άλλες χώρες. Στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλους νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης ("Σήματα") της UPS, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην UPS το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της UPS. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της UPS ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η UPS δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της UPS ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η UPS σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την UPS, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της UPS που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα "Συστήματα UPS"), μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την UPS. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η UPS δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων UPS, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων UPS (οι "Πληροφορίες"), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της UPS. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε αποσυμπίληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της UPS. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή

7. Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.
(β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας.
(γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την UPS.
(d) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια).
(ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της UPS.
(στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της UPS με τρόπο που, κατά την κρίση της UPS, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων UPS, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα UPS, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα.
(ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή

8. Πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας σε Συστήματα και Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή

Η χρήση και η πρόσβασή σας στα Συστήματα και τις Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή διέπονται από τους ακόλουθους όρους:

(α)  Τα "Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή" αποτελούνται από τα συστήματα της UPS που χρησιμοποιούνται για την παροχή της δυνατότητας αναζήτησης, εύρεσης χρόνου διακίνησης, εντοπισμού σημείων UPS, επαλήθευσης διευθύνσεων, και άλλων λειτουργιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων μέσω της UPS.  Τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή και οι Πληροφορίες που εξάγονται από αυτά τα συστήματα ("Πληροφορίες αποστολής") προορίζονται για χρήση από εσάς μόνο σε συνδυασμό με δέματα που έχουν αποσταλεί από εσάς ή για λογαριασμό σας και για κανέναν άλλο σκοπό. 
(β)  Τα Συστήματα και οι Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή αποτελούν ιδιοκτησία της UPS.  Η UPS σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυνατοτητα αναζήτησης στα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή μόνο για την αναζήτηση δεμάτων που έχουν παραδοθεί από σας ή για σας στην UPS για παράδοση, και για κανέναν άλλο σκοπό.  Χωρίς περιορισμό, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών αποστολής μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ούτε για την αναπαραγωγή, τη διανομή, την αντιγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση ή την πώληση των πληροφοριών αποστολής για εμπορικό όφελος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της UPS.  Πρόκειται για μια προσωπική υπηρεσία, και συνεπώς το δικαίωμά σας για χρήση των συστημάτων που σχετίζονται με την αποστολή και των πληροφοριών αποστολής δεν μπορεί να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτούς είναι μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται αυστηρά.
(γ)  Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή αυτόματες συσκευές αναζήτησης, robots ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ρουτίνες, συμβολοσειρές, ή άλλοι μηχανισμοί με παρόμοια λειτουργικότητα.

Επιστροφή στην Κορυφή

9. Συνδέσεις

(α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συγκεντρωτικά, "Συνδεδεμένες τοποθεσίες"). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της UPS. Η UPS δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η UPS δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την http://www.ups com μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την UPS. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία http://www.ups.com ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η UPS ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν ή εγκρίνουν τα προϊόντα της, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την UPS ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της UPS, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της UPS ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή

10. Υποβολές

Η UPS δεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας ("Σχόλια").  Εάν ληφθούν τέτοια σχόλια, αναγνωρίζετε ότι (α) δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά η ιδιόκτητα, (β) η UPS και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας γι' αυτές τις πληροφορίες, και (γ) η UPS θα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο, παγκόσμιο και απαλλαγμένο από την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης, διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγω σχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει. 

Επιστροφή στην Κορυφή

11. Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι η UPS, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της UPS, των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα UPS, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η UPS δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα UPS, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Επιστροφή στην Κορυφή

12. Αποποίηση εγγυήσεων

Η UPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.  Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ".  Η UPS, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.  Η UPS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ UPS ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.  ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Επιστροφή στην Κορυφή

13. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η UPS ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, Η UPS ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η UPS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η UPS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 

Επιστροφή στην Κορυφή

14. Συμμόρφωση με το Νόμο που περιλαμβάνει τον έλεγχο εξαγωγών

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα τηρώντας αυστηρα όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά, κατά την απόλυτη κρίση της UPS, στη φήμη και την πελατεία της UPS, και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα προκαλούσαν την παραβίαση από την UPS νόμων, κανόνων ή κανονισμών που έχουν εφαρμογή στην UPS.

Η UPS και η Ιστοσελίδα εδρεύουν στις ΗΠΑ.  Οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες ασκούν έλεγχο στην εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών.  Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους αυτούς τους ισχύοντες περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) σε χώρες ή άτομα, προς τις οποίες / τα οποία η εξαγωγή απαγορεύεται με βάση τους νόμους ή τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ ή άλλους νόμους/κανονισμούς που έχουν εφαρμογή.  Εάν συνδεθείτε και εκτελέσετε φόρτωση του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) ή Πληροφοριών, δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται η εν λόγω εξαγωγή και δεν είστε άτομο ή οντότητα, προς το οποίο / την οποία ισχύει απαγόρευση της εξαγωγής.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας και με οποιουσδήποτε άλλους νόμους που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών).

Επιστροφή στην Κορυφή

15. Δηλώσεις πρόβλεψης

Με την εξαίρεση των πληροφοριών ιστορικού που περιέχονται στο παρόν, οι δηλώσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα αποτελούν δηλώσεις πρόβλεψης κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του Νόμου περί Τίτλων του 1933 και της Ενότητας 21Ε του Νόμου περί Κεφαλαιαγοράς του 1934. Οι εν λόγω δηλώσεις πρόβλεψης ενέχουν ορισμένους κινδύνους και στοιχεία αβεβαιότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις όσον αφορά την πρόθεση, τις πεποιθήσεις ή τις τρέχουσες προβλέψεις της UPS και της διαχείρισής της όσον αφορά τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τις προοπτικές και τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν τη σημαντική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αποτελέσματα που περιέχονται στις δηλώσεις πρόβλεψης. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται οι οικονομικές και άλλες συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, το περιβάλλον ανταγωνισμού, οι μακροπρόθεσμες κανονιστικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις από τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι απεργίες, οι διακοπές και οι επιβραδύνσεις του ρυθμού εκτέλεσης εργασιών, οι κρατικές ρυθμίσεις, οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων αεροσκαφών και οχημάτων, οι κυκλικές και εποχιακές διακυμάνσεις των λειτουργικών μας αποτελεσμάτων, και άλλοι κίνδυνοι που αναφέρονται στις εκθέσεις της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν με την αναφορά τους.

Επιστροφή στην Κορυφή

16. Δικαιοδοσία


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ / ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ FULTON, ΠΟΛΙΤΕΙΑ GEORGIA, ΗΠΑ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΤΩΡΙΝΗ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.   ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Επιστροφή στην Κορυφή

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Γλώσσα

(α) Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από την εσωτερική ουσιαστική νομοθεσία της Πολιτείας της Georgia των ΗΠΑ, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: (α) τις αρχές της Georgia περί αντίθεσης μεταξύ νόμων, (β) τη Σύμβαση για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων αγαθών των Ηνωμένων Εθνών, (γ) τη Σύμβαση του 1974 για την περίοδο παραγραφής στις διεθνείς πωλήσεις αγαθών, και (δ) το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση του 1974, που συντάχθηκε στη Βιέννη την 11η Απριλίου 1980.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, η επίσημη γλώσσα του παρόντος κειμένου Όρων χρήσης είναι η Αγγλική.  Οποιαδήποτε μετάφραση έχει παρασχεθεί για τη διευκόλυνσή σας, και μπορείτε να δείτε την αγγλική έκδοση (α) επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα για τη χώρα που επιλέξατε, (β) επιλέγοντας τη σύνδεση για τα Αγγλικά στο επάνω μέρος της σελίδας, και (γ) κάνοντας κλικ στη σύνδεση προς τους Όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Επιστροφή στην Κορυφή

18. Γενικά

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης.  Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Επιστροφή στην Κορυφή

19. Έγγραφο

Δικαιούστε να φυλάξετε το παρόν κείμενο Όρων χρήσης σε γραπτή μορφή με εκτύπωσή του για τα αρχεία σας, και παραιτείστε από κάθε άλλη απαίτηση σχετικά με την απόδειξη των παρόντων Όρων χρήσης με σχετικό έγγραφο.

Επιστροφή στην Κορυφή

20. Πλήρες συμφωνητικό

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΛΛΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ UPS Η ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ UPS Η ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ UPS, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ UPS ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ. 

Επιστροφή στην Κορυφή

21. Για τους κατοίκους του Quebec

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν ζητήσει τη σύνταξη του παρόντος κειμένου Όρων χρήσης, καθώς και όλων των σχετικών με αυτό εγγράφων, σήμερα ή στο μέλλον, μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Επιστροφή στην Κορυφή

22. Εξυπηρέτηση πελατών

Ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την Ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή