από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιλογές διεθνούς τιμολόγησης

Επιλέξτε την επιλογή διεθνούς τιμολόγησης που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

Οι επιλογές διεθνούς τιμολόγησης της UPS παρέχουν στους πελάτες την ευελιξία της τιμολόγησης των χρεώσεων με τον τρόπο που είναι ο πλέον κατάλληλος για το επιχειρηματικό τους μοντέλο.  Όποια επιλογή κι αν προτιμήσετε, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η UPS θα τιμολογήσει με ακρίβεια τις διεθνείς σας χρεώσεις.

Επιλογές

  • Οι χρεώσεις μπορούν να τιμολογηθούν στον αποστολέα, τον παραλήπτη ή σε τρίτο.
  • Οι χρεώσεις για διεθνείς μεταφορές κανονικά περιλαμβάνουν το ναύλο, τους δασμούς και τους φόρους. 
  • Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα αποστολής της UPS μπορούν να ζητήσουν την τιμολόγηση των μεταφορικών στη μία πλευρά και την τιμολόγηση δασμών και φόρων στην άλλη.  Εναλλακτικά, μέσω της επιλογής "Διαχωρισμός δασμού ΠΑ" (SDV), οι πελάτες μπορούν να τιμολογήσουν το ναύλο και τους δασμούς στη μία πλευρά και το φόρο/ΦΠΑ σε μια άλλη.*Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από τις διεθνείς επιλογές τιμολόγησης που μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες:

  • Ο αποστολέας καταβάλλει τα μεταφορικά, ενώ ο παραλήπτης καταβάλλει τους δασμούς και τους φόρους
  • Ο αποδέκτης καταβάλλει όλες τις χρεώσεις (υπηρεσία που αναφέρεται και ως "Είσπραξη του ναύλου κατά την παράδοση")
  • Ο αποστολέας καταβάλλει όλες τις χρεώσεις (υπηρεσία που αναφέρεται και ως "Παράδοση ελεύθερη τελωνειακών επιβαρύνσεων")
  • Ο αποστολέας καταβάλλει τα μεταφορικά, ενώ ένας τρίτος (ενδεχομένως και σε άλλη χώρα) καταβάλλει τους δασμούς και τους φόρους**

Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι χρεώσεις μεταφοράς τιμολογούνται στον Αριθμό λογαριασμού UPS του αποστολέα, ενώ ο παραλήπτης καταβάλλει δασμούς και φόρους.* Η έντυπη φορτωτική της UPS δεν υποστηρίζει την επιλογή τιμολόγησης SDV.  ** Δεν είναι όλες οι επιλογές τιμολόγησης διαθέσιμες προς/από όλες τις χώρες.  Παρακαλούμε ελέγξτε τον αντίστοιχο οδηγό υπηρεσιών ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της UPS για πληροφορίες τιμολόγησης που αφορούν συγκεκριμένες χώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μια "Προσαύξηση προώθησης δασμών και φόρων" εφαρμόζεται όταν ο αποστολέας αιτείται την τιμολόγηση των δασμών και φόρων σε πληρωτή εκτός της χώρας προορισμού.  Απαιτείται ο Αριθμός λογαριασμού UPS του εν λόγω τρίτου.

Πού μπορείτε να βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες