από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Ακύρωση ενός δέματος

Η σελίδα Ιστορικό αποστολών σας επιτρέπει να ακυρώσετε όσες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες 90 ημέρες. Στη σελίδα αυτή μπορείτε επίσης να προβάλετε το ιστορικό αποστολών σας για τις τελευταίες 90 ημέρες, καθώς και λεπτομέρειες των αποστολών, όπως πληροφορίες δεμάτων και χρεώσεις αποστολής.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από το διαχειριστή σας του UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση διαχειριστών (αν υπάρχει) ή Υποστήριξη εταιρείας στο κάτω μέρος της σελίδας Δημιουργία μιας αποστολής.

Πώς να ακυρώσετε μια αποστολή

Το Ιστορικό αποστολών σας επιτρέπει να ακυρώσετε όσες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες 90 ημέρες. Στη σελίδα αυτή μπορείτε επίσης να προβάλετε το ιστορικό αποστολών σας για τις τελευταίες 90 ημέρες, καθώς και λεπτομέρειες των αποστολών, όπως πληροφορίες δεμάτων και χρεώσεις αποστολής. Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες του ιστορικού αποστολών μπορούν να αντιστοιχιστούν από το διαχειριστή σας.

Για να ακυρώσετε μια αποστολή, επιλέξτε την καρτέλα Αποστολή και στη συνέχεια επιλέξτε Προβολή ιστορικού ή ακύρωση αποστολής. Οι χρήστες του UPS CampusShip μπορούν να ακυρώσουν μια αποστολή από τον πίνακα προηγούμενων αποστολών. Επιλέξτε το κουμπί δίπλα στην επιθυμητή αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ακύρωση αποστολής. Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε μια συγκεκριμένη αποστολή και από τη σελίδα Ολοκλήρωση αποστολής.

Όταν εμφανιστεί η προτροπή, επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ακύρωσης που ζητάτε. Για να εγκαταλείψετε την ενέργεια ακύρωσης, επιλέξτε Άκυρο.

Αν επιλέξετε OK, η σελίδα θα ανανεωθεί με ένα μήνυμα ότι θα γίνει επεξεργασία της ακύρωσης αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος, μέχρι να αποσταλούν οι πληροφορίες στα συστήματα της UPS.

Σημείωση: Ενώ γίνεται επεξεργασία του αιτήματός σας ακύρωσης, μην κάνετε κάποια άλλη ενέργεια για λίγο. Για να βεβαιωθείτε ότι ενημερώθηκε η ενέργεια ακύρωσής σας, επιλέξτε το κουμπί Ανανέωση του προγράμματος περιήγησης. Θα εμφανιστεί ένα X στη στήλη ακυρωμένων στο Ιστορικό αποστολών σας.

Μπορείτε να ακυρώσετε μια αποστολή και από τη σελίδα Ολοκλήρωση αποστολής.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς να ακυρώσετε αποστολές παλαιότερες των 90 ημερών

Για να ακυρώσετε μια αποστολή που έγινε τις τελευταίες 90 ημέρες, χρησιμοποιήστε το Ιστορικό αποστολών σας στο UPS CampusShip®. Αν χρειάζεται να ακυρώσετε μια αποστολή μετά το πέρας 90 ημερών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της UPS.

Επιστροφή στην Κορυφή