από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αναζήτηση ενός δέματος

Η πρόσβαση στη σελίδα Σύνοψη αναζήτησης γίνεται από τη σελίδα Ιστορικό αποστολών. Η σύνοψη περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για κάθε αποστολή UPS CampusShip: έναν αριθμό φορτωτικής, κατάσταση της αποστολής και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης, τον προορισμό, την υπηρεσία αποστολής και τον αριθμό δεμάτων.

Αριθμοί φορτωτικής

Ένας αριθμός φορτωτικής UPS αντιστοιχίζεται αυτόματα σε κάθε δέμα. Μπορείτε, εσείς ή ο πελάτης σας, να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για τον εντοπισμό του δέματός σας μέσα στο σύστημα και να διαπιστώσετε την κατάσταση παράδοσής του και άλλες λεπτομέρειες.

Ένας αριθμός φορτωτικής της UPS, που πολλές φορές ονομάζεται αριθμός 1Z, πρέπει να φαίνεται παρόμοιος με αυτό το παράδειγμα:

 • 1Z9999999999999999


Αν η αποστολή που επιλέξατε στη σελίδα Ιστορικό αποστολών σας έχει πολλά δέματα, μπορείτε να δείτε μια εκτεταμένη σύνοψη για ολόκληρη την αποστολή. Μεταβείτε στη στήλη σύνοψης και επιλέξτε Εμφάνιση όλων.

Για να αποκτήσετε συνολική εικόνα για την πρόοδο της επιλεγμένης αποστολής, επιλέξτε Λεπτομέρειες κάτω από τον αριθμό φορτωτικής. Θα εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες για την αποστολή, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δεμάτων στην αποστολή, της διεύθυνσης Αποστολής σε, του είδους συσκευασίας, του βάρους, των πληροφοριών αριθμών αναφοράς, των συμβάντων προόδου του δέματος και των πληροφοριών παράδοσης.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη Σύνοψη αναζήτησης από μια οθόνη λεπτομερειών, επιλέξτε Επιστροφή στη Σύνοψη αναζήτησης.

Επιστροφή στην Κορυφή

Λεπτομέρειες αναζήτησης

Η πρόσβαση στη σελίδα Λεπτομέρειες αναζήτησης γίνεται από τη Σύνοψη αναζήτησης. Σε αυτή τη σελίδα, εξετάζετε τις λεπτομέρειες αποστολής και αναζήτησης ενός συγκεκριμένου δέματος.

Στις πληροφορίες αποστολής που εμφανίζονται περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Κατάσταση: Κατάσταση δέματος
 • Προγραμματισμένη παράδοση: Μήνας, ημέρα, έτος
 • Εστάλη προς: Πληροφορίες διεύθυνσης
 • Απεστάλη ή τιμολογήθηκε την: Ημερομηνία αποστολής/τιμολόγησης
 • Αριθμός φορτωτικής: Αριθμός 1Z
 • Τύπος υπηρεσίας: Όνομα υπηρεσίας
 • Βάρος: Κατάλληλη μονάδα μέτρησης (U.S. Pounds ή χιλιόγραμμα)
 • Πολλαπλά δέματα: Αριθμός δεμάτων με έναν σύνδεσμο για Εμφάνιση όλων

Οι λεπτομέρειες αναζήτησης που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ημερομηνία: Ημερομηνία της δραστηριότητας που εμφανίζεται σε αυτό το στοιχείο γραμμής
 • Ώρα: Ώρα της δραστηριότητας που εμφανίζεται σε αυτό το στοιχείο γραμμής
 • Τοποθεσία: Τοποθεσία της δραστηριότητας που εμφανίζεται σε αυτό το στοιχείο γραμμής
 • Δραστηριότητα: Ένα μεμονωμένο συμβάν (π.χ. σάρωση προέλευσης, σάρωση άφιξης, σάρωση εκφόρτωσης) στη διαδικασία αποστολής. Από τη λίστα δραστηριοτήτων σάρωσης, μπορείτε να σχηματίσετε εικόνα για την πρόοδο της αποστολής κάθε δέματος από την προέλευση ως τον προορισμό παράδοσης.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη Σύνοψη αναζήτησης, επιλέξτε Επιστροφή στη Σύνοψη αναζήτησης.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip