από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Έγγραφα υποστήριξης του UPS CampusShip

  • Λήψεις PDF

    Ο οδηγός UPS CampusShip για Διαχειριστές και Αποστολείς θα βοηθήσει εσάς και τους υπαλλήλους σας στη χρήση του συστήματος αποστολής.
  • Λήψη υλικών έναρξης

    Ανακοινώστε το νέο σας σύστημα UPS CampusShip και το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του στους χρήστες-στόχους του UPS CampusShip στην εταιρεία σας.