από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τα δελτία αποστολής

Τι είναι ένα δελτίο αποστολής;

Τα δελτία αποστολής σας επιτρέπουν να δημιουργείτε ημιτελείς αποστολές και να αποθηκεύετε τις πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα επεξεργασία τους από εσάς ή από κάποιον άλλο, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει αντιστοιχίσει ο διαχειριστής σας CampusShip. Αφού καταχωρήσετε ορισμένες πληροφορίες, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε ένα δελτίο αποστολής για το δέμα σας. Στη συνέχεια, ένα εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το δελτίο αποστολής που έχει προσαρτηθεί στο δέμα για να ανακτήσει τα αποθηκευμένα δεδομένα αποστολής, να συμπληρώσει τις πληροφορίες και να εκτυπώσει μια ετικέτα αποστολής για να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα δελτίο αποστολής;

Αν σας έχει αντιστοιχιστεί το δικαίωμα δημιουργίας δελτίων αποστολής από τον διαχειριστή σας του CampusShip, καταχωρήστε τις πληροφορίες αποστολής στη σελίδα Αποστολή δέματος, όπως θα κάνατε κανονικά. Αφού καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες που διαθέτετε για την αποστολή και εφόσον θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και να δημιουργήσετε ένα δελτίο αποστολής για να μπορείτε να ολοκληρώσετε την αποστολή αργότερα, επιλέξτε το σύνδεσμο Εκτύπωση και αποθήκευση Δελτίου αποστολής.

Στη συνέχεια, εκτυπώστε το δελτίο αποστολής και προσαρτήστε το στο δέμα ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα επεξεργασία του και να μπορεί να ολοκληρωθεί η αποστολή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα δελτίο αποστολής από τη σελίδα Πρόσθετες επιλογές αποστολής και τη σελίδα Επιλογή φορμών εξαγωγής (κατά περίπτωση).

Σημείωση: Ο σύνδεσμος Δελτίο αποστολής θα είναι διαθέσιμος μόνο σε χρήστες στους οποίους ο διαχειριστής έχει αντιστοιχίσει το δικαίωμα δελτίου αποστολής.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ένα δελτίο αποστολής;

Για να επεξεργαστείτε ένα δελτίο αποστολής, επιλέξτε Επεξεργασία δελτίου αποστολής από την περιοχή στα αριστερά. Στη συνέχεια, είτε κάντε σάρωση του γραμμοκώδικα στο δελτίο αποστολής είτε πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό δελτίου αποστολής και επιλέξτε Υποβολή. Στη συνέχεια θα δείτε τις ημιτελείς πληροφορίες αποστολής που είναι συσχετισμένες με αυτό το δελτίο αποστολής. Καταχωρήστε όσες πληροφορίες αποστολής λείπουν για να επεξεργαστείτε το δελτίο αποστολής.

Ανάλογα με τα δικαιώματα που σας έχει αντιστοιχίσει ο διαχειριστής σας, θα μπορείτε να συμπληρώσετε διαφορετικά σύνολα πληροφοριών:

  • Δικαίωμα πλήρους επεξεργασίας: Αν έχετε αυτή την αρμοδιότητα, μπορείτε να επεξεργάζεστε όλες τις πληροφορίες αποστολής.
  • Δικαίωμα μόνο βάρους: Αν έχετε αυτή την αρμοδιότητα, μπορείτε μόνο να καταχωρείτε το βάρος των δεμάτων στην αποστολή.


Ανεξάρτητα από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε να ενημερώσετε το δελτίο αποστολής επιλέγοντας το σύνδεσμο Ενημέρωση ή να ολοκληρώσετε την αποστολή και να εκτυπώσετε ετικέτες αποστολής επιλέγοντας Αποστολή τώρα. Αν επιλέξετε να ενημερώσετε το δελτίο, θα αποθηκευτούν οι νέες πληροφορίες αλλά δεν θα τυπωθεί η ετικέτα αποστολής. Αν επιλέξετε Αποστολή τώρα θα ολοκληρωθεί η αποστολή και θα μπορέσετε να εκτυπώσετε τις ετικέτες αποστολής. Αυτή η επιλογή αφαιρεί επίσης το δελτίο αποστολής από τον κατάλογο Ιστορικό δελτίων αποστολής.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση ενός δελτίου αποστολής;

Για να εμφανίσετε έναν κατάλογο με τα δελτία αποστολής που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε Προβολή δελτίων αποστολής από την περιοχή στα αριστερά. Σημείωση: Θα μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο δελτίων αποστολής μόνο αν ο διαχειριστής σας του CampusShip σας έχει αντιστοιχίσει το δικαίωμα δημιουργίας δελτίων αποστολής. Η σελίδα Ιστορικό δελτίων αποστολής θα εμφανίσει όλα τα δελτία αποστολής που έχετε δημιουργήσει και δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία. Αφού υποστεί επεξεργασία ένα δελτίο αποστολής και δημιουργηθεί μια αποστολή, αυτό το δελτίο αποστολής δεν θα εμφανίζεται πλέον στο Ιστορικό δελτίων αποστολής. Επίσης, τα δελτία αποστολής θα αφαιρούνται από αυτό τον κατάλογο μετά από 30 ημέρες.

Μπορείτε να προβάλετε ή/και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες αποστολής για κάθε δελτίο αποστολής (επιλέξτε Διαγραφή/Επεξεργασία) ή να διαγράψετε εντελώς ένα ή περισσότερα δελτία αποστολής (επιλέξτε Διαγραφή). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επανάληψη αποστολής, οπότε θα δημιουργηθεί μια νέα αποστολή με τις ίδιες πληροφορίες. Αν θέλετε να επανεκτυπώσετε το πραγματικό δελτίο αποστολής που είναι συσχετισμένο με μια συγκεκριμένη αποστολή (αν το αρχικό δελτίο καταστράφηκε ή χάθηκε), επιλέξτε τα κατάλληλα δελτία από τον κατάλογο και επιλέξτε Επανεκτύπωση εισιτηρίων.

Επιστροφή στην Κορυφή

Μπορώ να προσθέσω έγγραφα εξαγωγής στο δελτίο αποστολής μου;

Ναι, μπορείτε να προσθέσετε έγγραφα εξαγωγής στο δελτίο αποστολής σας, εφόσον απαιτούνται. Αρκεί να δημιουργήσετε τα κατάλληλα έγγραφα από τη διαδικασία Αποστολή δέματος και να επιλέξετε Εκτύπωση και αποθήκευση δελτίου αποστολής. Αν, ωστόσο, τα έγγραφα εξαγωγής χρειάζεται να ενημερωθούν όταν γίνει επεξεργασία του δελτίου αποστολής, μόνο ένας υπεύθυνος επεξεργασίας με δικαιώματα πλήρους επεξεργασίας θα μπορεί να ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες.

Επιστροφή στην Κορυφή