από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων

Επιλογή από τέσσερα σύνολα

Για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε σύνολα δικαιωμάτων αποστολής που χρησιμοποιούνται τακτικά και για να έχετε στη διάθεσή σας μια βάση την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε, το UPS CampusShip διαθέτει τα παρακάτω προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής.

Προελεύσεις στις Η.Π.Α.

  • Εγχώριες υπηρεσίες αποστολών με περιορισμένες πρόσθετες χρεώσεις
  • Εγχώριες υπηρεσίες με όλες τις πρόσθετες χρεώσεις
  • Όλες οι υπηρεσίες με όλες τις πρόσθετες χρεώσεις
  • Όλες οι υπηρεσίες με περιορισμένες πρόσθετες χρεώσεις

Προελεύσεις εκτός των Η.Π.Α.

  • Όλες οι υπηρεσίες με όλες τις πρόσθετες χρεώσεις - Ευρώπη
  • Όλες οι υπηρεσίες με όλες τις πρόσθετες χρεώσεις - Ασία
  • Όλες οι υπηρεσίες με όλες τις πρόσθετες χρεώσεις - Β. & Ν. Αμερική
  • Περιοδεύων ανά τον κόσμο χρήστης


Αυτά τα προεπιλεγμένα σύνολα μπορούν να αντιστοιχιστούν απευθείας σε χρήστες, ενώ μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής.