από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Σύνολα δικαιωμάτων αποστολής

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ορίζετε προσαρμοσμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής, στα οποία θα αντιστοιχίζετε τους χρήστες. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα ενός συνόλου.

  • Προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων

    Για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε σύνολα δικαιωμάτων αποστολής που χρησιμοποιούνται τακτικά και για να έχετε στη διάθεσή σας μια βάση την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε, το UPS CampusShip διαθέτει τα παρακάτω προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής.
  • Δημιουργία συνόλων δικαιωμάτων

    Αφού εξετάσετε τα προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής, ίσως θελήσετε να προσαρμόσετε κάποια σύνολα που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες αποστολών των εργαζομένων σας.
  • Επεξεργασία συνόλων δικαιωμάτων

    Επιβεβαιώστε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες ενός συνόλου δικαιωμάτων αποστολής ή προσαρμόστε το στις ανάγκες της εταιρείας σας.