από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προτιμήσεις αποστολής

Επιλογές αποστολής

Η ενότητα επιλογών αποστολής περιλαμβάνει το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας υπηρεσίας αποστολής και το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας τύπου συσκευασίας.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από το διαχειριστή σας του UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση διαχειριστών (αν υπάρχει) ή Υποστήριξη εταιρείας στο κάτω μέρος της σελίδας Δημιουργία μιας αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Πόροι του UPS.com.

Υπηρεσία: Αν οριστεί μια προτίμηση υπηρεσίας αποστολής UPS, αυτή η υπηρεσία θα γίνει η προεπιλογή στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας υπηρεσιών αποστολής στη σελίδα Δημιουργία αποστολής. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε προκαθορισμένη επιλογή ενώ επεξεργάζεστε μια αποστολή.

Συσκευασία: Αν έχει προκαθοριστεί μια προτίμηση συσκευασίας, αυτή η προτίμηση θα είναι η προεπιλογή στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας συσκευασίας στη σελίδα Δημιουργία αποστολής. Ορισμένοι τύποι συσκευασιών ενδέχεται να μην είναι έγκυροι για την υπηρεσία που έχετε επιλέξει.

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις υπηρεσίας ή συσκευασίας, επιλέξτε Ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, δείτε την ενότητα Συσκευασία του UPS.com.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές τιμών αναφοράς

Η ενότητα Τιμές αναφοράς επιτρέπουν τη ρύθμιση προεπιλεγμένων αριθμών αναφοράς που θα εμφανίζονται όταν ανοιχτεί μια φόρμα αποστολής. Μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές ή να τις αντικαταστήσετε.

Οι αριθμοί αναφοράς χρησιμοποιούνται για να συμπεριλάβουν αριθμούς εντολών αγοράς, αριθμούς τιμολογίων κ.ο.κ. Οι αριθμοί αναφοράς έχουν μια τιμή (γράμματα, αριθμοί ή αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) και μια περιγραφή.

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ή να εισάγουν αριθμούς αναφοράς και να τους αποθηκεύουν με τη μορφή λίστας. Οι υπεύθυνοι αποστολών της εταιρείας μπορούν να επιλέγουν και να επαληθεύουν αριθμούς αναφοράς από γνωστές τιμές που βρίσκονται σε λίστες. Για να κάνετε αναζήτηση στις λίστες και να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τιμή αριθμού αναφοράς, επιλέξτε Αναζήτηση δίπλα σε ένα πεδίο αριθμού αναφοράς.

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές τρόπου πληρωμής

Η ενότητα Τρόπος Πληρωμής σας επιτρέπει να ορίσετε έναν τρόπο πληρωμής που θα εμφανίζεται ως ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής σας κατά την επεξεργασία αποστολών. Οι επιλογές προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής είναι ένας λογαριασμός UPS συσχετισμένος με την τοποθεσία αποστολής σας ή μια κάρτα πληρωμής (για παράδειγμα, μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, όπου είναι διαθέσιμες).

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις πληρωμής, επιλέξτε Ενημέρωση.

Σημείωση: Ο διαχειριστής της εταιρείας σας μπορεί να έχει απαγορέψει ορισμένους τρόπους πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, δείτε την ενότητα Τρόποι Πληρωμής σε αυτό τον οδηγό.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές ιστορικού αποστολών

Η ενότητα Ιστορικό αποστολών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για τις προηγούμενες αποστολές.

Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται στην στήλες του πίνακα:

  1. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πίνακα ιστορικού.
  2. Για να αλλάξετε τον αριθμό των ημερών που εμφανίζονται, επιλέξτε 1 ημέρα, 7 ημέρες, 30 ημέρες ή Προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας.

    Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται, επιλέξτε μια τιμή από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Αλλαγή εμφάνισης σε για μία από τις τέσσερις συγκεκριμένες στήλες. Επιλέξτε ποιο πεδίο θέλετε να εμφανίζεται στη στήλη του πίνακα: Για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει επιλεγεί το ίδιο πεδίο σε περισσότερες από μία στήλες, ελέγξτε τις επιλογές σας.

    Για να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης των στηλών του πίνακα, επιλέξτε μία από τις επιλογές στήλης στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Ταξινόμηση πίνακα κατά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στον πίνακα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αν επιλέξετε το αντίστοιχο κουμπί.


Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στηλών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πίνακα ιστορικού. Έτσι επανέρχονται οι αρχικές ρυθμίσεις για τη σελίδα ιστορικού αποστολών του UPS CampusShip, αφού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης στηλών και εφόσον επιθυμείτε να επαναφέρετε τις προεπιλογές στηλών του πίνακα και ταξινόμησης.

Για να αποθηκεύσετε τις τροποποιημένες προτιμήσεις ιστορικού αποστολών, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή

Collection, Printing, and Address Book Options

The UPS Collection Request Times module allows the setting of a standard time for when packages associated with collection requests can be ready for collection. Also, you can set the latest time you want the packages to be collected.

The Printing Preferences module allows you to set your printer preferences to govern the printing of receipts and labels when processing shipments.

  • Select the Print Receipt checkbox to have the receipt available for printing whenever completing a shipment.
  • Select the thermal printer checkboxes to have your UPS thermal printer print labels and receipts instead of using a laser printer. Note: You must have installed a UPS thermal printer for this option to work. To install a UPS thermal printer, select the link to download the printer drivers.
  • To test any printer (laser or thermal), select Print a Sample Label.

The Address Book module allows you to set an address book preference to save new addresses to the UPS Address Book automatically when processing shipments on UPS CampusShip.

To save any modified Shipping History Preferences, select Update.

Επιστροφή στην Κορυφή