από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Δημιουργία μιας αποστολής

Το UPS CampusShip θέτει πανίσχυρα εργαλεία αποστολής στη διάθεσή σας. Η διαδικασία αποστολής επιτρέπει γρήγορη, απρόσκοπτη δημιουργία ετικετών για δέματα με τη βοήθεια βιβλίων διευθύνσεων, λιστών αναμονής, προτιμήσεων αποστολής και τιμών προκαθορισμένων από τον διαχειριστή σας. Για μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να αλλάξετε ή να σημειώσετε τις περισσότερες προκαθορισμένες τιμές απευθείας στην οθόνη Αποστολή.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από το διαχειριστή σας του UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση διαχειριστών (αν υπάρχει) ή Υποστήριξη εταιρείας στο κάτω μέρος της σελίδας Δημιουργία μιας αποστολής .

Αυτό το έγγραφο περιέχει:

Ξεκινώντας


Χρήση Βιβλίων Διευθύνσεων

Για να συμπληρώσετε το πεδίο διεύθυνσης Αποστολή Σε, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από επιλογές:

  • Καταχώρηση ενός ονόματος παραλήπτη ή λίστας διανομής. Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανίζεται μια λίστα με όσες καταχωρήσεις συμφωνούν.
  • Επιλέξτε μια διεύθυνση ή λίστα διανομής από την αναπτυσσόμενη λίστα των προσωπικών διευθύνσεών σας.
  • Επιλέξτε μια διεύθυνση ή λίστα διανομής από το Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων της εταιρείας σας.
  • Επιλέξτε μια διεύθυνση από ένα Εξωτερικό Βιβλίο Διευθύνσεων.
  • Εισάγετε μια νέα διεύθυνση επιλέγοντας Εισαγωγή Νέας Διεύθυνσης.

Πληροφορίες Συσκευασίας, Υπηρεσιών και Πληρωμής

Συσκευασία
Ανασκοπήστε την επιλογή Συσκευασίας σας, και τροποποιήστε την σύμφωνα με τις ανάγκες. Αν έχετε μια προκαθορισμένη προτίμηση για τη Συσκευασία, η προτίμηση αυτή εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Συσκευασία.

Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τον αριθμό των δεμάτων (μέχρι 20) της αποστολής σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ένα δέμα.

Εισάγετε το συνολικό βάρος της αποστολής σας.

  • Αν επιλέξετε ως συσκευασία σας το UPS Envelope, δεν απαιτείται η εισαγωγή του βάρους.
  • Αν επιλέξετε Άλλη Συσκευασία, εισάγετε το συνολικό βάρος βάσει διαστάσεων για την αποστολή σας.

Αν η αποστολή σας περιλαμβάνει περισσότερα του ενός δέματα, θα έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε διαφορετικές τιμές για κάθε δέμα, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες τιμές για όλα τα δέματα. Εάν επιλέξτε Όχι στο Χρήση των ίδιων τιμών για όλα τα δέματα, μπορείτε να εισαγάγετε λεπτομέρειες σε επίπεδο δέματος για κάθε δέμα στην αποστολή σας στην επόμενη σελίδα. Για να αφαιρέσετε ένα δέμα από την αποστολή σας, επιλέξτε Διαγραφή δίπλα από τις πληροφορίες δέματος.

Ανασκοπήστε την επιλογή Υπηρεσιών Αποστολής σας και τροποποιήστε την σύμφωνα με τις ανάγκες. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια υπηρεσία είναι καλύτερη για την αποστολή σας, επιλέξτε τον σύνδεσμο Σύγκριση Επιλογών Υπηρεσιών δίπλα από το αναπτυσσόμενο μενού Υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας. Αν έχετε μια προκαθορισμένη προτίμηση για τις Υπηρεσίες Αποστολής, η προτίμηση αυτή εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού Υπηρεσίες.

Eισαγωγή Αριθμών Αναφοράς
Εισάγετε οποιουσδήποτε επιθυμητούς ή απαιτούμενους Αριθμούς Αναφοράς. (Ορισμένοι Αριθμοί Αναφοράς ενδέχεται να απαιτούνται και να παρέχονται από το διαχειριστή σας). Αν ο διαχειριστής σας έχει ορίσει προεπιλεγμένους Αριθμούς Αναφοράς, η τιμή του Αριθμού Αναφοράς θα εμφανίζεται ως κείμενο που δεν επιδέχεται επεξεργασία ή αναζήτηση.

Τρόπος Πληρωμής
Ο Τρόπος Πληρωμής σας θα ρυθμιστεί πιθανότατα κατά προεπιλογή σε έναν λογαριασμό UPS για τη δική σας τοποθεσία αποστολής, ή μπορεί να έχετε ρυθμίσει μια προτίμηση αποστολής (π.χ., μια κάρτα πληρωμής ή αριθμό λογαριασμού τρίτου) που εμφανίζεται στα έντυπα αποστολής σας. Για να τροποποιήσετε τη μέθοδο πληρωμής σας για την τρέχουσα αποστολή, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Τιμολόγηση Χρεώσεων Αποστολής Σε.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες αποστολής σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να Εξετάσετε Λεπτομέρειες αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, πριν ολοκληρώσετε αυτή την αποστολή. Για να ολοκληρώσετε την αποστολή σας και να εκτυπώσετε τις αυτοκόλλητες ετικέτες δέματός σας, επιλέξτε Επόμενο.

Επιστροφή στην Κορυφή

Προαιρετικές υπηρεσίες

Επαλήθευση διεύθυνσης
Για να εκτελέσει το UPS CampusShip μια λεπτομερή επαλήθευση της διεύθυνσής σας Αποστολή σε, εκτός από τη συνήθη επαλήθευση πόλης, πολιτείας και ταχυδρομικού κώδικα, επιλέξτε το πλαίσιο Εκτέλεση λεπτομερούς επαλήθευσης διεύθυνσης.

Σημείωση: Οι διευθύνσεις από λίστες διανομής δεν μπορούν να επαληθευτούν με τη λειτουργία επαλήθευσης διευθύνσεων. Προς το παρόν, η επαλήθευση διεύθυνσης είναι διαθέσιμη μόνο για διευθύνσεις στις Η.Π.Α.

Δηλωμένη αξία
Η ευθύνη της UPS περιορίζεται όπως ορίζεται στους τιμοκαταλόγους και τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της UPS. Μπορείτε να αυξήσετε το όριο ευθύνης της UPS δηλώνοντας μια υψηλότερη αξία και πληρώνοντας ένα πρόσθετο αντίτιμο. Η μέγιστη δηλωμένη αξία για ένα εγχώριο δέμα ή μια διεθνή αποστολή είναι 50.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα για συναλλαγές μέσω λογαριασμού UPS και 5.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα για ένα δέμα που στέλνεται ως αποτέλεσμα αιτήματος υπηρεσίας που υποβάλλεται μέσω του Internet. Καταχωρήστε μια δηλωμένη αξία και θα χρεωθείτε για κάθε 100 δολ. Η.Π.Α. (ή τμήμα των 100 δολ. Η.Π.Α.) ή το ισοδύναμο στο τοπικό σας νόμισμα της συνολικής δηλωμένης αξίας, με ελάχιστη χρέωση.

Υπηρεσία επιστροφής
Όταν επιλέγετε μια Υπηρεσία επιστροφής UPS, θα πρέπει να εισάγετε μια περιγραφή εμπορεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επιστροφής, δείτε τη βοήθεια για τις Υπηρεσίες επιστροφής.

Quantum View® Notify
Αν η διεύθυνση που έχετε εισάγει ή επιλέξει περιλαμβάνει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο για να στείλετε μια ειδοποίηση αποστολής Quantum View Notify μέχρι και σε πέντε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αποστολή ειδοποιήσεων παράδοσης και εξαίρεσης στις διευθύνσεις της επιλογής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Προσθήκη επιλογών αποστολής για να τροποποιήσετε ή να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας για την υπηρεσία Quantum View Notify. Μπορείτε να εισάγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης και να συμπεριλάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

UPS carbon neutral
Η αποστολή UPS carbon neutral προσφέρει την επιλογή για αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με την μεταφορά της αποστολής σας.

Απελευθέρωση από αποστολέα
Αν επιλέξετε Απελευθέρωση από αποστολέα, η UPS εξουσιοδοτείται να παραδώσει το δέμα ή την επιστολή με την πρώτη προσπάθεια χωρίς τη λήψη υπογραφής. Όταν είναι επιλεγμένη η Απελευθέρωση από αποστολέα, ο αποστολέας αποδέχεται την ευθύνη για την απώλεια του δέματος μετά την πραγματοποίηση της παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τιμοκατάλογο και τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της UPS που ισχύουν κατά το χρόνο της αποστολής.

Σημείωση: Η Απελευθέρωση από αποστολέα είναι διαθέσιμη από προορισμούς των Η.Π.Α. και του Πουέρτο Ρίκο για προορισμούς στις Η.Π.Α. και το Πουέρτο Ρίκο.

Επιστροφή στην Κορυφή