από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξέταση εταιρικού προφίλ

Πώς να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε το εταιρικό προφίλ σας

Εξετάστε και διορθώστε τις αρχικές πληροφορίες για την εταιρεία σας, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο σύστημα του UPS CampusShip όταν έγινε η εγγραφή της εταιρείας σας. Επιβεβαιώστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και για να προσαρμόσετε το εταιρικό προφίλ κάντε όσες αλλαγές χρειάζονται.

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, επιλέξτε Διαχείριση εταιρείας και μεταβείτε στην Τροποποίηση εταιρικού προφίλ. Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες εταιρικής τοποθεσίας και επικοινωνίας.
    Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα χρήστη είναι ο αρχικός υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας σας, όπως καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή της εταιρείας σας στο UPS CampusShip.
  2. Εξετάστε και επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail υποστήριξης και τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης με τα οποία θα επικοινωνούν οι χρήστες του UPS CampusShip για υποστήριξη.
    Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι υποστήριξης είναι άτομα της εταιρείας σας και όχι άτομα του τμήματος υποστήριξης της UPS.
  3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, επιλέξτε Ενημέρωση. Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη, ένα μήνυμα σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.

Σχετικές πληροφορίες