από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υπηρεσίες επιστροφής

UPS Returns - Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής

Με την υπηρεσία UPS ReturnsSM - Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής μπορείτε να δημιουργήσετε μια ετικέτα επιστροφής και να την αποστείλετε στον παραλήπτη μαζί με την αποστολή σας ή ξεχωριστά.

Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 1000 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.

ήμα 1 - - Επιλέξτε Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος. Από αυτή την οθόνη ή από την οθόνη Προεπισκόπηση αποστολής, επιλέξτε Αποστολή τώρα..

  • Αν επιλέξετε τη σελίδα Προεπισκόπηση αποστολής στην οποία έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας, θα δείτε ότι οι διευθύνσεις Αποστολή σε και Αποστολή από έχουν μετατραπεί σε διευθύνσεις Παραλαβή από και Επιστροφή σε. Για να επεξεργαστείτε αυτές τις διευθύνσεις, επιλέξτε το σύνδεσμο Επεξεργασία δίπλα στη διεύθυνση που θέλετε να αλλάξετε. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες επιστροφής είναι ακριβείς και επιλέξτεΑποστολή τώρα..


Βήμα 2 -
- Συμπληρώστε την ετικέτα αποστολής επιστροφής, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου ετικέτας και απόδειξης, αν το επιθυμείτε. Στη συνέχεια, επιλέξτεΠροβολή/Εκτύπωση για να δημιουργηθεί η ετικέτα.

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Returns Plus

Με την υπηρεσία UPS ReturnsSM Plus, ένας οδηγός της UPS φέρνει μια προεκτυπωμένη ετικέτα επιστροφής στην καθορισμένη διεύθυνση παραλαβής, όταν μεταβαίνει για την παραλαβή του επιστρεφόμενου δέματος. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο επιλογές:

  • 1 προσπάθεια παραλαβής UPS η οποία επιτρέπει στον αποστολέα να ζητήσει μία προσπάθεια παραλαβής για επιστροφή ενός συμβατού δέματος UPS εντός των Η.Π.Α. Αν η παραλαβή του δέματος δεν καταστεί εφικτή, η ετικέτα αφήνεται για να επιστρέψει ο παραλήπτης το δέμα μέσω της UPS.

    Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 999,00 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.
  • 3 προσπάθειες παραλαβής UPS η οποία επιτρέπει στον αποστολέα να ζητήσει έως τρεις προσπάθειες παραλαβής για επιστροφή ενός συμβατού δέματος UPS εντός των Η.Π.Α. Μετά την τρίτη προσπάθεια παραλαβής, η ετικέτα επιστρέφεται στην UPS.

    Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 50.000 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.


Βήμα 1 -
Select either 1 προσπάθεια παραλαβής UPS or 3 προσπάθειες παραλαβής UPSστο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος. Από αυτή την οθόνη ή από την οθόνη Προεπισκόπηση αποστολής, επιλέξτε Αποστολή τώρα..

  • Αν επιλέξετε τη σελίδα Προεπισκόπηση αποστολής στην οποία έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας, θα δείτε ότι οι διευθύνσεις Αποστολή σε και Αποστολή από έχουν μετατραπεί σε διευθύνσεις Παραλαβή από και Επιστροφή σε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις διευθύνσεις σε αυτή την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες επιστροφής είναι ακριβείς και επιλέξτεΑποστολή τώρα..


Βήμα 2 - Συμπληρώστε την αποστολή επιστροφής, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου απόδειξης. ΕπιλέξτεΠροβολή/Εκτύπωση και δείτε τα συνιστώμενα επόμενα βήματα. Η ετικέτα θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί από την UPS. Δεν θα τυπωθεί στον τοπικό σας εκτυπωτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS

Για να σταλεί μέσω e-mail μια ετικέτα επιστροφής στον πελάτη σας, επιλέξτε Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS στις επιλογές υπηρεσιών επιστροφής στην οθόνη Αποστολή δέματος, καθώς επεξεργάζεστε την αποστολή σας. Στη συνέχεια, ο πελάτης σας μπορεί να εκτυπώσει αυτή την ετικέτα επιστροφής μαζί με μια απόδειξη και να προβάλει πληροφορίες για το πώς να κανονίσει την παραλαβή.

Βήμα 1 - Επιλέξτε Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος σε αυτή την οθόνη ή στην οθόνη Προσθήκη επιλογών αποστολής. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή τώρα.

Βήμα 2 - Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για την αποστολή επιστροφής σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου απόδειξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή/Εκτύπωση. Η UPS θα στείλει την ετικέτα με e-mail στον πελάτη σας. Η ετικέτα δεν θα τυπωθεί στον τοπικό σας εκτυπωτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Prints and Posts Return Label

UPS can also print and post a return label to your customer for you, providing a suitable returns option for a variety of circumstances, including product recalls. To have a return label mailed to your customer, select UPS Prints and Posts Return Label in the Return Services options as you process your shipment.

Step 1 - Select UPS Posts and Mail Return Label in the Return Services drop-down list and enter the required Merchandise Description. From this screen or the Preview Shipment screen, select Ship Now.

Step 2 - If you want to print a receipt for your Return Shipment, select the receipt checkbox and then select View/Print. UPS will automatically post the label to your customer; it will not be sent to your local printer.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip