/
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εισαγωγή αριθμών αναφοράς

Πώς γίνεται εισαγωγή αριθμών αναφοράς

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ή να εισάγουν αριθμούς αναφοράς και να τους αποθηκεύουν με τη μορφή λίστας. Αυτό επιτρέπει στους υπεύθυνους αποστολών της εταιρείας να επιλέγουν ή να επαληθεύουν αριθμούς αναφοράς από γνωστές τιμές που βρίσκονται σε λίστες. Ακολουθεί ο τρόπος εισαγωγής καταλόγων αριθμών αναφοράς:

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση και μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από μία από τις επιλογές καταλόγων αριθμών αναφοράς (μπορεί να έχετε μέχρι τρεις), επιλέξτε Εισαγωγή αριθμών αναφοράς. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να εισάγετε ένα αρχείο με πληροφορίες αριθμών αναφοράς που θα προστεθούν σε ένα υπάρχον αρχείο ή να αντικαταστήσετε έναν κατάλογο με υπάρχοντες αριθμούς αναφοράς.
 2. Για να κάνετε εισαγωγή ενός αρχείου, καταχωρήστε μια διαδρομή αρχείου και ένα όνομα ή κάντε αναζήτηση στην τοποθεσία του αρχείου. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να συμπληρωθεί το πεδίο Αρχείο για εισαγωγή.
  Σημείωση: Το αρχείο που θα εισαχθεί πρέπει να έχει επέκταση .csv.
 3. Αφού ορίσετε την τοποθεσία του αρχείου, επιλέξτε την ενέργεια για το αρχείο που θα εισαχθεί. Το κουμπί Προσθήκη εισαχθέντων αριθμών αναφοράς στον κατάλογο προσθέτει τα αρχεία εισαγωγής αριθμών αναφοράς στον υπάρχοντα κατάλογο αριθμών αναφοράς. Το κουμπί επιλογής Αντικατάσταση αντικαθιστά τις υπάρχουσες πληροφορίες αριθμών αναφοράς με τα νέα αρχεία που εισήχθηκαν.
 4. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η διαδικασία ή Άκυρο για έξοδο.

Επιστροφή στην Κορυφή

Μορφή αρχείων εισαγωγής για τους αριθμούς αναφοράς

Συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα μορφής αρχείων εισαγωγής για συγκεκριμένες λεπτομέρειες για κάθε πεδίο πληροφοριών. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων .csv, δείτε την ενότητα Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών στην ενότητα Πριν ξεκινήσετε.

Χρήση του κόμματος ως διαχωριστικού πεδίων:
Όταν εισάγετε πληροφορίες, χρησιμοποιήστε ένα κόμμα για να διαχωρίζει μεταξύ τους τις πληροφορίες κάθε πεδίου. Αν ένα πεδίο είναι κενό, απαιτείται ένα κόμμα για τη "μετάβαση" στο επόμενο πεδίο.

 • Δείγμα εγγραφής μόνο με το απαιτούμενο πεδίο:
  Τιμή αριθμού αναφοράς,
 • Δείγμα εγγραφής με όλα τα πεδία:
  Τιμή αριθμού αναφοράς,περιγραφή αναφοράς

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Τιμή αναφοράς

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Τιμή αναφοράς μοναδική ανά εταιρεία

Περιγραφή αναφοράς

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Περιγραφή που χρησιμοποιείται για αναγνώριση της τιμής αναφοράς

Επιστροφή στην Κορυφή