/
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξαγωγή αριθμών αναφοράς

Πώς γίνεται εξαγωγή αριθμών αναφοράς

Αντί να τροποποιεί έναν έναν μεμονωμένους αριθμούς αναφοράς, ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει πληροφορίες αριθμών αναφοράς σε ένα αρχείο και να τροποποιεί πολλές εγγραφές. Το τροποποιημένο αρχείο μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί και πάλι στο UPS CampusShip.

Για να κάνετε εξαγωγή πληροφοριών αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Εξαγωγή αριθμών αναφοράς κάτω από έναν κατάλογο αριθμών αναφοράς στη σελίδα Διαχείριση αριθμών αναφοράς. (Μπορούν να εμφανιστούν έως τρεις κατάλογοι.) Το αίτημα εξαγωγής σας δημιουργείται με την επιλογή της σύνδεσης.

Κατάσταση εξαγωγής αρχείων

Μετά τη δημιουργία του αιτήματος εξαγωγής αρχείου, εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος εξαγωγής σας.

Η κατάσταση αιτήματος εξαγωγής αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σε εξέλιξη: Επισημαίνει ότι ένα αίτημα εξαγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα, ανάλογα με το μέγεθος. Για την προβολή της τρέχουσας κατάστασης, κάντε ανανέωση της σελίδας.
  • Ολοκληρωμένο: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή δεδομένων
  • Ολοκληρωμένο με σφάλματα: Εμφανίζει συνδέσμους για την Προβολή δεδομένων και την Προβολή σφαλμάτων
  • Απέτυχε: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή σφαλμάτων

Για να ελέγξετε την κατάσταση άλλων δραστηριοτήτων εξαγωγής, επιλέξτε Εμφάνιση όλων, Εξαγωγή μόνο τοποθεσίας, Εξαγωγή μόνο χρήστη, Εξαγωγή μόνο βιβλίου διευθύνσεων ή Εξαγωγή μόνο αριθμού αναφοράς από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ταξινόμησης σε πίνακα κατάστασης από (Sort Status Table By).