/
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επεξεργασία/Διαγραφή αριθμών αναφοράς

Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία ή διαγραφή καταλόγων αριθμών αναφοράς αποθηκευμένων στο UPS CampusShip.

Πώς γίνεται επεξεργασία του ονόματος ενός καταλόγου αριθμών αναφοράς

  1. Επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από έναν από τους εμφανιζόμενους καταλόγους αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Επεξεργασία ονόματος καταλόγου. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα του καταλόγου αριθμών αναφοράς καταχωρώντας ένα νέο όνομα και επιλέγοντας Ενημέρωση.
  2. Η σελίδα Διαχείριση αριθμών αναφοράς θα ανανεωθεί, ώστε να εμφανίσει τον κατάλογο αριθμών αναφοράς με το νέο του όνομα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται επεξεργασία ενός αριθμού αναφοράς

  1. Επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από έναν από τους εμφανιζόμενους καταλόγους αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Αναζήτηση καταλόγου αναφοράς. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους αριθμούς αναφοράς βάσει τιμής ή περιγραφής που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Επιλέξτε έναν συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς για επεξεργασία και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.
  4. Αφού επιλέξετε μια τοποθεσία, θα εμφανιστεί η σελίδα Λεπτομέρειες αριθμού αναφοράς. Επεξεργαστείτε μόνο την περιγραφή του Αριθμού αναφοράς.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται διαγραφή ενός αριθμού αναφοράς

  1. Επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από έναν από τους εμφανιζόμενους καταλόγους αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Αναζήτηση καταλόγου αναφοράς. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους αριθμούς αναφοράς βάσει τιμής ή περιγραφής που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Επιλέξτε έναν συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς και επιλέξτε Διαγραφή.
  4. Αφού επιλέξετε έναν αριθμό αναφοράς, θα εμφανιστεί μια σελίδα επιβεβαίωσης της διαγραφής. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, εξετάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται και επιλέξτε Διαγραφή.

Επιστροφή στην Κορυφή