/
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Δημιουργία αριθμών αναφοράς

Πώς γίνεται δημιουργία αριθμών αναφοράς

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τρεις καταλόγους αριθμών αναφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Κάθε τιμή αναφοράς (ο κωδικός ή ο αριθμός σε ένα έντυπο αποστολής) έχει περιορισμό 35 χαρακτήρων. Το όνομα του πεδίου αναφοράς (το όνομα που θα δώσετε στο πεδίο στο έντυπο, όπως Αριθμός λογιστηρίου) έχει περιορισμό 50 χαρακτήρων.

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση και μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από έναν από τους εμφανιζόμενους καταλόγους αριθμών αναφοράς (επιτρέπονται μέχρι τρεις), επιλέξτε Δημιουργία αριθμών αναφοράς.
  2. Θα εμφανιστεί η σελίδα Πληροφορίες αριθμού αναφοράς. Για να εγκαταλείψετε τη δημιουργία, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Καταχωρήστε τον κωδικό αναφοράς στο πεδίο Τιμή αριθμού αναφοράς. Για ευκολότερη διάκριση του κωδικού αναφοράς όταν τον προβάλλετε σε έναν κατάλογο, καταχωρήστε μια προαιρετική Περιγραφή αριθμού αναφοράς.
    Σημείωση: Οι τιμές αριθμών αναφοράς πρέπει να είναι μοναδικές στον ίδιο κατάλογο αριθμών αναφοράς.
  4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες, επιλέξτε Συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα πριν την υποβολή. Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη, ένα μήνυμα σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.