από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αριθμοί αναφοράς

Ως διαχειριστής, μπορείτε να απαιτείτε από τους χρήστες να καταχωρούν έναν, δύο ή τρεις αριθμούς αναφοράς για διευκόλυνση στην αναζήτηση αποστολών, τη λογιστική ή άλλες λειτουργίες διαχείρισης της εταιρείας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αριθμούς αναφοράς για τους αριθμούς εντολής αγοράς και τιμολογίων, τους κωδικούς πελάτη/θέματος, τμήματος και κόστους, τους αριθμούς έργου, και άλλα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας αναφορών που θα έχετε ορίσει, θα μπορείτε να δημιουργείτε επιχειρηματικές αναφορές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αριθμούς αναφοράς αποδίδοντάς τους μια τιμή (γράμματα, αριθμοί ή αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) και μια περιγραφή.

 • Παράδειγμα 1: Αριθμός αναφοράς "ΑΒΓ-ΔΕΖ-ΠΑ" με περιγραφή "Αποθήκη ΑΒΓ, Οδός ΔΕΖ, Πάτρα".
 • Παράδειγμα 2: Αριθμός αναφοράς "ΛΟΓ-SKG" με περιγραφή "Λογιστήριο - Γραφείο αεροδρομίου Θεσσαλονίκης".
 • Παράδειγμα 3: Αριθμός αναφοράς "123-07-02" με περιγραφή "Υπόθεση 123 Ράπτης εναντίον Ελληνικού Δημοσίου, Ιούλιος 2002"Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι οι προεπιλεγμένες για τους αριθμούς αναφοράς που έχουν εισαχθεί στις προτιμήσεις αποστολής ενός χρήστη. Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα όταν ανοίγεται ένα έντυπο αποστολής και ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει μια τιμή ή να την αντικαταστήσει.

 • Δημιουργία αριθμών αναφοράς

  Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τρεις καταλόγους αριθμών αναφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Εισαγωγή αριθμών αναφοράς

  Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ή να εισάγουν αριθμούς αναφοράς και να τους αποθηκεύουν με τη μορφή λίστας.
 • Εξαγωγή αριθμών αναφοράς

  Αντί να τροποποιεί έναν έναν μεμονωμένους αριθμούς αναφοράς, ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει πληροφορίες αριθμών αναφοράς σε ένα αρχείο και να τροποποιεί πολλές εγγραφές.
 • Επεξεργασία/Διαγραφή αριθμών αναφοράς

  Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία ή διαγραφή καταλόγων αριθμών αναφοράς αποθηκευμένων στο UPS CampusShip.