από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προφίλ και κωδικοί πρόσβασης

Έχετε την εξουσιοδότηση να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να τροποποιήσετε το προφίλ σας στο UPS CampusShip. Μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας ή της τοποθεσίας σας μπορεί να σας εγγράψει στο σύστημα και να ορίσει τα δικαιώματα αποστολής σας.

Οι πληροφορίες προφίλ σας

Οι διαχειριστές μιας εταιρείας ή μιας τοποθεσίας μπορούν να εγγράψουν νέους χρήστες στο UPS CampusShip, παρέχοντας ορισμένες πληροφορίες προφίλ και δικαιωμάτων και αποθηκεύοντάς τις στο σύστημα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τμήματα των πληροφοριών του προφίλ σας οποιαδήποτε στιγμή.

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο προφίλ σας, επιλέξτε Οι ρυθμίσεις μου στο επάνω μέρος της σελίδας και επιλέξτε Επεξεργασία του προφίλ μου. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε Ενημέρωση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα πριν την υποβολή. Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη, μια προτροπή σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας

  1. Στη σελίδα Οι ρυθμίσεις μου, επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
  2. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.
  3. Επιλέξτε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε το νέο σας κωδικό πρόσβασης στο προφίλ σας στο UPS CampusShip.


Το UPS CampusShip θα ενημερώσει το προφίλ χρήστη σας με τις νέες πληροφορίες κωδικού πρόσβασης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σας κωδικό πρόσβασης.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;

  1. Στη σελίδα εισόδου, επιλέξτε το σύνδεσμο Έχω ξεχάσει το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης.
  2. Για έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης, καταχωρήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τη διεύθυνση e-mail σας και επιλέξτε Υποβολή.
  3. Θα λάβετε ένα μήνυμα e-mail με έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης για είσοδο στο UPS CampusShip.
  4. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για ενημέρωση.


 

Ξεχάσατε το User ID σας?

  1. Στη σελίδα εισόδου, επιλέξτε το σύνδεσμο Έχω ξεχάσει το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης.
  2. Για να λάβετε το αναγνωριστικό χρήστη σας, καταχωρήστε τη διεύθυνση e-mail σας και επιλέξτε Υποβολή.
  3. Θα λάβετε ένα μήνυμα e-mail με το αναγνωριστικό χρήστη σας για την UPS.
Επιστροφή στην Κορυφή