από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τρόποι πληρωμής

Πώς γίνεται τιμολόγηση στο λογαριασμό σας UPS

Για να τιμολογήσετε χρεώσεις σε έναν λογαριασμό UPS:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση αριθμού λογαριασμού My UPS.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.

Σημείωση: Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει τον αριθμό λογαριασμού σας UPS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται χρέωση της κάρτας πληρωμής σας

Για να γίνει χρέωση στην κάρτα πληρωμής σας (για παράδειγμα, μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα), ακολουθήστε αυτά τα βήματα στη σελίδα Προσθήκη επιλογών αποστολής:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση κάρτας πληρωμής.
  Σημείωση: Αν δεν έχετε ήδη προσθέσει μια κάρτα πληρωμής, επιλέξτε Προσθήκη κάρτας πληρωμής. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, καταχωρήστε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας.
 2. Επιλέξτε μια κάρτα πληρωμής από τη λίστα σας Υπάρχουσες κάρτες πληρωμής.
 3. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 4. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Πώς γίνεται τροποποίηση μιας κάρτας πληρωμής

Για να τροποποιήσετε αποθηκευμένα στοιχεία κάρτας πληρωμής, επιλέξτε Τροποποίηση κάρτας πληρωμής. Αν από το διαχειριστή της εταιρείας σας επιτρέπεται η πληρωμή μέσω κάρτας πληρωμής, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι τρεις κάρτες πληρωμής.

Για να τροποποιήσετε μια κάρτα πληρωμής, μεταβείτε στη σελίδα Προσθήκη επιλογών αποστολής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε μια κάρτα πληρωμής από το μενού Υπάρχουσες κάρτες πληρωμής.
 2. Επιλέξτε Τροποποίηση κάρτας πληρωμής.
 3. Στη σελίδα λεπτομερών πληροφοριών πιστωτικής κάρτας, τροποποιήστε τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας. Παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (που εμφανίζονται με έντονα γράμματα).
 4. Επιλέξτε Ενημέρωση.
 5. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 6. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται τιμολόγηση του παραλήπτη

Όταν επιλέγετε Τιμολόγηση παραλήπτη ως μέθοδο πληρωμής, θα πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό λογαριασμού UPS και τον ταχυδρομικό κώδικα του παραλήπτη. Πρέπει να επιλέξετε έναν έγκυρο αριθμό λογαριασμού UPS.

Για να γίνει τιμολόγηση των χρεώσεων στον παραλήπτη, μεταβείτε στη σελίδα Προσθήκη επιλογών αποστολής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση παραλήπτη. Προσδιορίστε τον αριθμό λογαριασμού UPS παραλήπτη και τον ταχυδρομικό κωδικό για το λογαριασμό.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται τιμολόγηση τρίτου

Μπορείτε να τιμολογήσετε τις χρεώσεις σας σε έναν τρίτο αν η χώρα του παραλήπτη ή η χώρα προέλευσης και η χώρα του τρίτου είναι οι ίδιες.

Όταν επιλέγετε Τιμολόγηση τρίτου ως μέθοδο πληρωμής, θα πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό λογαριασμού UPS του τρίτου και τον ταχυδρομικό του κώδικα.

Για να τιμολογήσετε χρεώσεις σε κάποιον τρίτο:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση τρίτου. Προσδιορίστε τον αριθμό λογαριασμού UPS του τρίτου και τον ταχυδρομικό κωδικό για το λογαριασμό.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

How To Edit Your Payment Method While Shipping

To edit your payment method while creating a shipment, follow these steps:

 1. On the shipping page, select a Ship To address. Then, select Add Shipping Options.
 2. Under the Payment Method section, select your desired billing option.
 3. To set these shipping preferences as your default preferences, select Set These Shipment Settings as My Preferences on the bottom of the Add Shipping Options page.
 4. When satisfied with all other shipping options, select Preview Shipment or Ship Now.

Επιστροφή στην Κορυφή