από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επισκόπηση εγκατάστασης

Τα πρώτα βήματα

Αφού εγγράψει την εταιρεία σας ο εκπρόσωπος του UPS CampusShip, θα λάβετε δύο μηνύματα e-mail:

  • Ένα μήνυμα e-mail με το αναγνωριστικό χρήστη σας και ένα URL για είσοδο
  • Ένα δεύτερο μήνυμα e-mail με έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των πρώτων ενεργειών σας. Όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς σε ξεχωριστές ενότητες αυτού του οδηγού.

Αρχική είσοδος διαχειριστή εταιρείας του UPS CampusShip (CSCA)

Βήμα 1 - Λήψη μηνυμάτων e-mail με URL εισόδου, αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης. Μετά την είσοδο, συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Βήμα 2 - Εξετάστε και συμπληρώστε τις πληροφορίες κωδικού πρόσβασης CSCA.

Προετοιμασία εταιρείας

Βήμα 1 - Εξετάστε και επεξεργαστείτε τις αρχικές πληροφορίες τοποθεσίας της εταιρείας.

  • Επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας CSCA. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για υποστήριξη του UPS CampusShip.
  • Δημιουργήστε ή εισάγετε επιπλέον τοποθεσίες. (Προαιρετικά)


Βήμα 2 - Εξετάστε και επεξεργαστείτε τα προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής.

  • Δημιουργήστε πρόσθετα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής. (Προαιρετικά)
  • Ορίστε την προεπιλεγμένη ενέργεια αριθμών αναφοράς στο σύνολο δικαιωμάτων. (Προαιρετικά)

Βήμα 3 - Δημιουργήστε ή εισάγετε αριθμούς αναφοράς. (Προαιρετικά)

Βήμα 4 - Δημιουργήστε ή εισάγετε χρήστες.

  • Τροποποιήστε τα δικαιώματα χρηστών ώστε να αντιστοιχούν στην κατάσταση περιοδεύοντος χρήστη ή τις διαχειριστικές αρμοδιότητες, κατά περίπτωση.
  • Επιλέξτε ή αντιστοιχίστε διαφορετικά προεπιλεγμένα ή προσαρμοσμένα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής στους χρήστες. (Προαιρετικά)


Βήμα 5
- Δημιουργήστε ή εισάγετε εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων. (Προαιρετικά)

Το UPS CampusShip είναι πλέον έτοιμο για έναρξη. Οι ενότητες αυτού του οδηγού σας εμφανίζουν τα λεπτομερή βήματα που θα βοηθήσουν τους εξουσιοδοτημένους αποστολείς της εταιρείας σας να χρησιμοποιούν το νέο σύστημα.