από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πώς να Καταχωρήσετε Νέες Διευθύνσεις

Το UPS CampusShip σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε έως 2.000 διευθύνσεις στο δικό σας προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων. Αν η εταιρεία σας έχει δημιουργήσει ένα Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων και οι ρυθμίσεις προνομίων σας περιλαμβάνουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις διευθύνσεις όταν κάνετε αποστολές.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Μουγια να δημιουργήσετε νέες εισαγωγές στο βιβλίο διευθύνσεων.