από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τη διαχείριση χρηστών

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο χρήστη;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση χρηστών και επιλέξτε Δημιουργία χρηστών. Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο χρήστη.

Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες του χρήστη, μπορείτε:

  • Να αντιστοιχίσετε μια τοποθεσία αποστολής στον χρήστη που δημιουργείται. Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποιο ακριβώς είναι το όνομα της τοποθεσίας αποστολής, επιλέξτε Αναζήτηση.
  • Να αντιστοιχίσετε ένα σύνολο δικαιωμάτων αποστολής στον χρήστη που δημιουργείται. Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποιο ακριβώς είναι το όνομα του δικαιώματος αποστολής, επιλέξτε Αναζήτηση.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα πριν επιλέξετε Δημιουργία. Θα εμφανιστεί μια σελίδα επιβεβαίωσης επιτυχούς δημιουργίας χρήστη. Για να δημιουργήσετε έναν άλλο χρήστη, επιλέξτε Δημιουργία χρήστη από την αριστερή πλευρά της σελίδας ή από τη σελίδα επιβεβαίωσης.

Για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα του χρήστη που δημιουργήθηκε, για παράδειγμα αντιστοιχίζοντάς του τη δυνατότητα να κάνει αποστολές δεμάτων από πολλές τοποθεσίες (κατάσταση περιοδεύοντος χρήστη) ή αντιστοιχίζοντάς του διαχειριστική εξουσία, επιλέξτε Τροποποίηση δικαιωμάτων στη σελίδα επιτυχούς δημιουργίας χρήστη. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ έναν ήδη υπάρχοντα χρήστη;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση χρηστών και επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών. Αφού κάνετε την αναζήτηση, επιλέξτε τον χρήστη που θα επεξεργαστείτε από τον κατάλογο Αποτελέσματα αναζήτησης. Για να επεξεργαστείτε τον χρήστη, επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας αλλάζοντας τα κριτήρια αναζήτησης ή καταχωρώντας τοποθεσίες για αναζήτηση. Αφού επιλέξετε έναν χρήστη, θα εμφανιστεί μια οθόνη σύνοψης για τον χρήστη.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του συγκεκριμένου χρήστη, επιλέξτε τον σύνδεσμο επεξεργασία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα πριν επιλέξετε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν χρήστη;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση χρηστών και επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών. Αφού κάνετε την αναζήτηση, επιλέξτε τον χρήστη που θα διαγράψετε από τον κατάλογο Αποτελέσματα αναζήτησης. Για να διαγράψετε τον χρήστη, επιλέξτε Διαγραφή.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας αλλάζοντας τα κριτήρια αναζήτησης ή καταχωρώντας τοποθεσίες για αναζήτηση. Θα εμφανιστεί μια οθόνη Επιβεβαίωση διαγραφής με τον χρήστη που ζητάτε να διαγράψετε.

Σημείωση: Αν διαγράψετε έναν χρήστη καταργούνται όλες οι πληροφορίες για αυτό τον χρήστη που έχουν αποθηκευτεί στο UPS CampusShip.

Επιστροφή στην Κορυφή

Τι πρέπει να κάνω όταν ένας χρήστης δεν μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής του;

Επιλέξτε Διαχείριση χρηστών από την αριστερή πλευρά της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών. Καταχωρήστε το όνομα του επιλεγμένου χρήστη και επιλέξτε Αναζήτηση. Σημειώστε τον χρήστη που θέλετε στα αποτελέσματα αναζήτησης και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Επεξεργασία δίπλα στην ετικέτα Λεπτομέρειες χρήστη.

Στη σελίδα λεπτομερειών χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη και επιλέξτε Ενημέρωση. Ο παλιός κωδικός πρόσβασης του χρήστη και οι πληροφορίες ερώτησης/απάντησης εξακρίβωσης θα επανέλθουν. Ο χρήστης θα λάβει μήνυμα e-mail με έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο με τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης και να καταχωρήσουν νέες πληροφορίες ερώτησης/απάντησης εξακρίβωσης.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip