από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τη διαχείριση αριθμών αναφοράς

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο κατάλογο αριθμών αναφοράς;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Επιλέξτε Δημιουργία αριθμών αναφοράς από μια από τις εμφανιζόμενες επιλογές καταλόγου αριθμών αναφοράς στη σελίδα. Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο κατάλογο αναφορών που θα αποτελείται από τιμές και τις περιγραφές αυτών των τιμών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 25 αριθμούς τη φορά σε αυτή την οθόνη.

Όταν δημιουργείτε έναν αριθμό αναφοράς, καταχωρήστε την τιμή του κωδικού αναφοράς στο πεδίο Τιμή αναφοράς 1 ή στην αριστερή στήλη. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε μια προαιρετική Περιγραφή αναφοράς 1 για περαιτέρω διάκριση του κωδικού αναφοράς στη δεξιά στήλη της οθόνης.

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα του καταλόγου αριθμών αναφοράς 1, 2 ή 3, μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση αριθμών αναφοράς και επιλέξτε Επεξεργασία ονόματος καταλόγου.

Σημείωση: Η Τιμή αναφοράς 1 πρέπει να είναι μοναδική εντός μιας εταιρείας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ έναν ήδη υπάρχοντα αριθμό αναφοράς;

  1. Επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Κάτω από έναν από τους εμφανιζόμενους καταλόγους αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Αναζήτηση καταλόγου αναφοράς. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους αριθμούς αναφοράς βάσει τιμής ή περιγραφής που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Επιλέξτε έναν συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς για επεξεργασία και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.
  4. Αφού επιλέξετε μια τοποθεσία, θα εμφανιστεί η σελίδα Λεπτομέρειες αριθμού αναφοράς. Επεξεργαστείτε μόνο την περιγραφή του Αριθμού αναφοράς.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν αριθμό αναφοράς;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας και στη συνέχεια Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Επιλέξτε Αναζήτηση αριθμών αναφοράς από μια από τις εμφανιζόμενες επιλογές καταλόγου αριθμών αναφοράς στη σελίδα. Αφού κάνετε την αναζήτηση, επιλέξτε τον αριθμό αναφοράς που θα διαγράψετε από τον κατάλογο Αποτελέσματα αναζήτησης. Για να διαγράψετε τον αριθμό αναφοράς, επιλέξτε Διαγραφή. Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας αλλάζοντας τους όρους ή τα κριτήρια αναζήτησης.

Σημείωση: Αν διαγράψετε έναν αριθμό αναφοράς καταργούνται και όλες οι πληροφορίες του από το UPS CampusShip. Αν απαιτείται ένας αριθμός αναφοράς, ίσως να μην σας επιτρέπεται να διαγράψετε τον τελευταίο αριθμό σε οποιονδήποτε απαιτούμενο κατάλογο.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να αυτοματοποιήσω τη διαδικασία εισαγωγής αριθμών αναφοράς;

Η UPS έχει αναπτύξει ένα βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού που αυτοματοποιεί τη διαδικασία της εισαγωγής αριθμών αναφοράς στο UPS CampusShip. Μεταβείτε στην καρτέλα Διαχείριση και επιλέξτε το σύνδεσμο Διαχείριση αριθμών αναφοράς. Αφού βρεθείτε στη σελίδα Διαχείριση καταλόγων αριθμών αναφοράς, αναζητήστε την ενότητα με τον τίτλο Εργαλείο προγραμματισμένης εισαγωγής και κάντε κλικ στο σύνδεσμο λήψη. Θα κατευθυνθείτε σε μια σελίδα οδηγιών που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να τυπώσω έναν γραμμοκώδικα στην ετικέτα επιστροφής ή αποστολής;

Για να απλουστεύσετε την αναζήτηση του δέματός σας, μπορείτε να επιλέξετε να τυπώσετε έναν αριθμό αναφοράς ως γραμμοκώδικα στο δέμα σας. Επιλέξτε την καρτέλα Αποστολή και καταχωρήστε τις πληροφορίες αποστολής ή επιστροφής σας στην οθόνη Έναρξη αποστολής. Σε αυτή την οθόνη, θα δείτε ένα πλαίσιο κειμένου που περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς του δέματος. Ακριβώς κάτω από αυτό το πλαίσιο κειμένου βρίσκεται ένα πλαίσιο ελέγχου. Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δίνετε στο CampusShip την οδηγία να εκτυπώσει τον κύριο αριθμό αναφοράς σας ως γραμμοκώδικα στην ετικέτα αποστολής ή επιστροφής σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip