από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τη διαχείριση τοποθεσιών

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια νέα τοποθεσία;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση τοποθεσιών και επιλέξτε Δημιουργία τοποθεσίας. Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία. Πριν επιλέξετε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα. Μια σελίδα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί αφού δημιουργηθεί η τοποθεσία.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ μια υπάρχουσα τοποθεσία;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση τοποθεσιών και επιλέξτε Αναζήτηση τοποθεσιών. Αφού κάνετε την αναζήτηση, επιλέξτε την τοποθεσία που θα επεξεργαστείτε από τον κατάλογο Αποτελέσματα αναζήτησης. Για να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία. Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας αλλάζοντας τους όρους ή τα κριτήρια αναζήτησης.

Αφού επιλέξετε μια τοποθεσία, μπορείτε να ενημερώσετε όσα πεδία επιτρέπεται από τη σελίδα Λεπτομέρειες τοποθεσίας. Πριν επιλέξετε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να διαγράψω μια τοποθεσία;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, μεταβείτε στη Διαχείριση τοποθεσιών και επιλέξτε Αναζήτηση τοποθεσιών. Αφού κάνετε την αναζήτηση, επιλέξτε την τοποθεσία που θα διαγράψετε από τον κατάλογο Αποτελέσματα αναζήτησης. Για να διαγράψετε την τοποθεσία, επιλέξτε Διαγραφή. Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας αλλάζοντας τους όρους ή τα κριτήρια αναζήτησης.

Θα εμφανιστεί μια οθόνη Επιβεβαίωση διαγραφής με την τοποθεσία που ζητάτε να διαγράψετε. Αν διαγράψετε μια τοποθεσία καταργούνται όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πληροφοριών χρηστών, για αυτή την τοποθεσία που έχουν αποθηκευτεί στο UPS CampusShip.

Σημείωση: Όσοι χρήστες ήταν αντιστοιχισμένοι σε μια τοποθεσία που διαγράφηκε δεν θα μπορούν να επεξεργάζονται αποστολές μέσω του UPS CampusShip αν πρώτα δεν αντιστοιχιστούν σε μια νέα τοποθεσία.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να αναθέσω μια τοποθεσία σε έναν χρήστη;

Ο τρόπος με τον οποίο θα αναθέσετε μια τοποθεσία σε έναν χρήστη εξαρτάται από το πού βρίσκεστε στη διαδικασίας διαχείρισης του UPS CampusShip. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι παρατίθενται στη συνέχεια. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον βοήθεια σε οποιαδήποτε οθόνη διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.

Όταν δημιουργήσετε για πρώτη φορά έναν χρήστη, κάντε τα εξής:

  1. Για να αναθέσετε μια εταιρική τοποθεσία, επιλέξτε Αναζήτηση για ονόματα τοποθεσίας. Έτσι θα ανοίξει η οθόνη Ανάθεση τοποθεσίας, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί επιλογής δίπλα στο όνομα της τοποθεσίας που θέλετε να αναθέσετε. Από αυτό το παράθυρο, επιλέξτε Ανάθεση για να ολοκληρώσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 
  2. Επιλέξτε Δημιουργία για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση ως νέο χρήστη.
  3. Επιλέξτε Άκυρο αν θέλετε να απορρίψετε την καταχώρησή σας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Όταν επεξεργάζεστε έναν υπάρχοντα χρήστη:

  1. Για να αναθέσετε μια εταιρική τοποθεσία, επιλέξτε Αναζήτηση για ονόματα τοποθεσίας. Έτσι θα ανοίξει η οθόνη Ανάθεση τοποθεσίας, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί επιλογής δίπλα στο όνομα της τοποθεσίας που θέλετε να αναθέσετε. Από αυτό το παράθυρο, επιλέξτε Ανάθεση για να ολοκληρώσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 
  2. Επιλέξτε Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.
  3. Επιλέξτε Άκυρο αν θέλετε να απορρίψετε την καταχώρησή σας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip