από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Είσοδος και κωδικός πρόσβασης

Πώς να δημιουργείτε ονόματα εισόδου και κωδικούς πρόσβασης

Καθιερώστε ένα εύκολο, συνεπή τρόπο να δημιουργείτε τα ονόματα εισόδου που θα αντιστοιχίζετε. Τα ονόματα εισόδου μπορεί να αποτελούνται έως 16 χαρακτήρες. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μεταξύ 6 και 10 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Οι εργαζόμενοί σας μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους οποτεδήποτε. Για τα ονόματα εισόδου και τους κωδικούς πρόσβασης ισχύει η διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

Όταν αντιστοιχίζετε ονόματα εισόδου, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε:

 • Ένα αναγνωριστικό δικτύου του εργαζομένου
 • Έναν αναγνωριστικό αριθμό του εργαζομένου
 • Το αρχικό του ονόματος και το επώνυμο

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;

Όταν ένας χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί γιατί έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης αν χρησιμοποιήσει την απάντηση εξακρίβωσης που είναι αποθηκευμένη στο προφίλ του χρήστη.

 1. Για να ανοίξει τη σελίδα επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; στη σελίδα Είσοδος.
 2. Στη συνέχεια, ο χρήστης καταχωρεί το αναγνωριστικό χρήστη.
 3. Ο χρήστης επιλέγει την ερώτηση εξακρίβωσης και καταχωρεί την απάντηση.
 4. Ο χρήστης επαναφέρει τον παλιό κωδικό πρόσβασης καταχωρώντας και επιβεβαιώνοντας έναν νέο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια επιλέγει Συνέχεια.

Πώς να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη

Όταν ένας χρήστης δεν μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής του, ένας διαχειριστής μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό.

 1. Επιλέξτε Διαχείριση χρηστών στην περιοχή στα αριστερά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών.
 2. Καταχωρήστε το όνομα του επιλεγμένου χρήστη και επιλέξτε Αναζήτηση.
 3. Σημειώστε τον χρήστη που θέλετε στα αποτελέσματα αναζήτησης και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.
 4. Επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στην ετικέτα Λεπτομέρειες χρήστη.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη και επιλέξτε Ενημέρωση. Ο παλιός κωδικός πρόσβασης του χρήστη θα επανέλθει και ο χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο με το όνομα αναγνωριστικού χρήστη σαν προσωρινό κωδικό πρόσβασης.

Το UPS CampusShip θα στείλει με e-mail έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης στον χρήστη. Όταν πραγματοποιήσει είσοδο, ο χρήστης θα λάβει την οδηγία να αλλάξει τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης.

Πώς να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός διαχειριστή εταιρείας

Σημείωση: Μόνο ένας άλλος διαχειριστής εταιρείας μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης ενός διαχειριστή εταιρείας. Το UPS CampusShip συνιστά να ορίσετε τουλάχιστον δύο διαχειριστές εταιρείας για να διασφαλίσετε την κάλυψη σε περίπτωση απουσίας. Αν κανείς από τους διαχειριστές εταιρείας δεν είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον εκπρόσωπο του λογαριασμού της UPS για να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης του UPS CampusShip.