από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών

Πώς να συγκεντρώσετε βασικές πληροφορίες

Παρακάτω αναφέρονται οι τύποι πληροφοριών που πρέπει να έχετε εύκαιρες όταν κάνετε εγκατάσταση του UPS CampusShip.

Στοιχεία εργαζομένων
Συγκεντρώστε τα σχετιζόμενα στοιχεία των εργαζομένων: ονόματα, ονόματα εισόδου που έχετε αντιστοιχίσει σε χρήστες του UPS CampusShip, τοποθεσίες, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου. Ομαδοποιήστε τους εργαζομένους ανάλογα με τα δικαιώματα αποστολής (για παράδειγμα, δικαιώματα χρηστών) που θα χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Αυτές οι ομάδες θα αποτελέσουν τα σύνολα δικαιωμάτων αποστολής που θα δημιουργήσετε μετέπειτα. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο δημιουργίας αυτών των συνόλων δικαιωμάτων αποστολής, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνολα δικαιωμάτων αποστολής αυτού του οδηγού.
Σημείωση: Σε όσους εργαζόμενους κάνουν αποστολές από πολλές τοποθεσίες, μπορείτε να ορίσετε κατάσταση περιοδεύοντος χρήστη όταν ορίζετε τα δικαιώματα.

Αριθμοί λογαριασμών και διευθύνσεις
Συγκεντρώστε τους αριθμούς λογαριασμών UPS, τις διευθύνσεις παραλαβής και τις τοποθεσίες αποστολής της εταιρείας σας.

Αριθμοί αναφοράς
Συγκεντρώστε τους αριθμούς αναφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αναγνώριση κάθε δέματος (για παράδειγμα, κωδικούς πελάτη/θέματος, τμήματος και κόστους, αριθμούς έργου κ.λπ.). Αποφασίστε πώς θα πρέπει να επισημαίνονται αυτά τα πεδία αναφοράς και αν τα πεδία θα απαιτούν επικύρωση. (Το δέμα δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία αν καταχωρηθούν λάθος πληροφορίες.)
Σημείωση: Για να μπορούν οι πληροφορίες (αρχεία εταιρικών διευθύνσεων, τοποθεσίες, τιμές αριθμών αναφοράς και χρήστες) να εισαχθούν αντί να πληκτρολογηθούν, το αρχείο πρέπει να έχει επέκταση .csv. Οι διαδικασίες εισαγωγής περιγράφονται στην ενότητα Εισαγωγή αρχείων.