από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μορφή αρχείου εισαγωγής: Βιβλία διευθύνσεων

Εισαγωγές προσωπικού και εταιρικού βιβλίου διευθύνσεων

Συμβουλευθείτε τον πίνακα μορφής αρχείων εισαγωγής για τα αρχεία εισαγωγής καταχωρήσεων βιβλίων διευθύνσεων. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό πεδίων το κόμμα. Χρησιμοποιήστε ένα κόμμα για τον διαχωρισμό των πληροφοριών για κάθε πεδίο. Αν ένα πεδίο είναι κενό, απαιτείται ένα κόμμα για τη "μετάβαση" στο επόμενο πεδίο. Έτσι, η μορφή αρχείου θα περιέχει πολλαπλά κόμματα σε μια σειρά χωρίς κενά διαστήματα, όπως φαίνεται στο δείγμα "μόνο απαιτούμενα πεδία" παρακάτω.

Σημείωση: Τα διάφορα αρχεία εισαγωγής έχουν περιορισμούς που περιγράφονται με λεπτομέρειες στις Συμβουλές για αποτελεσματική εισαγωγή αρχείων.

 • Δείγμα εγγραφής με όλα τα πεδία:
  ΔοκιμαστικήΕταιρεία,ΔοκιμαστικήΟνομασία,ΜάκηςΔοκιμαστής,Ρόδων 123,4ος όροφος,Λογιστήριο,Πάτρα,Αχαΐα,19999,GR,770-555-1234,1234,makis@etaireia.gr,2610-000-321,1,1234567891,0
 • Δείγμα εγγραφής μόνο με τα απαιτούμενα πεδία:
  ΔοκιμαστικήΕταιρεία,,,Ρόδων 123,,,Πάτρα,Αχαΐα,19999,GR,,,,,

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλίδες των στηλών. Επίσης, συνιστάται η αποθήκευση αυτής της διάταξης αρχείου εξαγωγής για μελλοντική χρήση.

Διάταξη αρχείου για προσωπικά και εταιρικά βιβλία διευθύνσεων

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Εταιρεία ή Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Εταιρεία ή όνομα για τη διεύθυνση

Εμφανιζόμενο όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκληση της διεύθυνσης (κείμενο περιγραφής Βιβλίου διευθύνσεων)

Επικοινωνία

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Όνομα επαφής παραλήπτη

Διεύθυνση 1

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Διεύθυνση παραλήπτη

Διεύθυνση 2

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (γραφείο, όροφος, διαμέρισμα)

Διεύθυνση 3

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (τμήμα)

Πόλη

Αλφαριθμητικό

30

Ναι

Πόλη παραλήπτη

Πολιτεία/Επαρχία

Αλφαριθμητικό

5

Υπό προϋποθέσεις

Πολιτεία ή Επαρχία παραλήπτη, για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, βλ. πίνακα Πολιτειών/Επαρχιών για έγκυρους κωδικούς. Απαιτείται για διευθύνσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αλφαριθμητικό

9

Υπό προϋποθέσεις

Ταχυδρομικός κώδικας παραλήπτη. Υπόκειται σε επαλήθευση για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά

Χώρα

Αλφαριθμητικό

2

Ναι

Χώρα του παραλήπτη. δείτε τον πίνακα κωδικών χώρας ή επικράτειας για έγκυρους κωδικούς

Τηλέφωνο

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αρ. τηλεφώνου παραλήπτη

Εσωτερικό

Αλφαριθμητικό

4

Όχι

Εσωτερικός αρ. τηλεφώνου παραλήπτη

Διεύθυνση email

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση email παραλήπτη, παράδειγμα: κάποιος@όνομαεταιρείας.com

Αριθμός φαξ

Αριθμητικό

15

Όχι

Αρ. φαξ παραλήπτη

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμητικό

1

Ναι

Καταχωρήστε 1 μόνο αν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι οικιακή
Καταχωρήστε 0 για μη οικιακή διεύθυνση

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο δημιουργείται από έναν διαχειριστή Quantum View, για να υποδείξετε ένα τμήμα παραλαβής σε κτίριο με πολλαπλούς χώρους παραλαβής.

Αναγνωριστικό παραλήπτη

Αριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 αν η διεύθυνση είναι χρεωτέα στον παραλήπτη
Καταχωρήστε 0 αν η διεύθυνση δεν είναι χρεωτέα στον παραλήπτη

Λογαριασμός UPS παραλήπτη

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Αριθμός λογαριασμού τιμολόγησης τρίτου
Ταχυδρομικός κώδικας λογαριασμού UPS παραλήπτη

Αλφαριθμητικό

9

Υπό προϋποθέσεις

Αν δοθεί ο αριθμός λογαριασμού UPS του παραλήπτη και αν για τη χώρα του παραλήπτη απαιτείται ταχυδρομικός κώδικας
Ένδειξη Ταχυδρομικής Θυρίδας Αριθμητικό 1

Υπό προϋποθέσεις

Καταχωρήστε 1 μόνο αν η διεύθυνση είναι Ταχυδρομική Θυρίδα, καταχωρήστε 0 για διεύθυνση μη Ταχυδρομικής Θυρίδας

Εισαγωγές βιβλίου διευθύνσεων UPS WorldShip International

Για να κάνετε εισαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων του Worldship International στο CampusShip, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Στο τμήμα αρχείου εξαγωγής του Worldship International, επιλέξτε Παραλήπτες ως πληροφορία εξαγωγής.
 2. Επιλέξτε "κόμμα" ως το μοναδικό διαχωριστικό πεδίων.
 3. Επιλέξτε "αντικατάσταση" και όχι προσθήκη.
 4. Επιλέξτε μόνο τα εξής πεδία με τη συγκεκριμένη σειρά που αναφέρεται παρακάτω.

  Εταιρεία ή Όνομα, Επικοινωνία, Διεύθυνση 1, Διεύθυνση 2, Διεύθυνση 3, Πόλη Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πολιτεία/Επαρχία, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνο, Αναγνωριστικό Τοποθεσίας, Διεύθυνση e-mail

  Σημείωση: Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλίδες των στηλών. Επίσης, συνιστάται η αποθήκευση αυτής της διάταξης αρχείου εξαγωγής για μελλοντική χρήση.

 5. Εξαγωγή του αρχείου.
 6. Ανοίξτε το αρχείο .txt που θα δημιουργηθεί και βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του αρχείου φαίνεται σωστή. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο κόμματα. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εισαγωγικά ή ελληνικά ερωτηματικά.
 7. Κλείστε το αρχείο και μην αποθηκεύσετε καμία αλλαγή.
 8. Αλλάξτε την επέκταση του αρχείου από .txt σε .csv.
 9. Κάντε εισαγωγή του αρχείου .csv στο CampusShip.

  Σημείωση: Μην ξεχάσετε να επιλέξετε Worldship International ως διάταξη του αρχείου εισαγωγής.
Διάταξη αρχείου για διευθύνσεις WorldShip

Συμβουλευθείτε τον πίνακα διάταξης αρχείων εισαγωγής για όσα βιβλία διευθύνσεων έχουν δημιουργηθεί με διάταξη UPS WorldShip. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό πεδίων το κόμμα, πριν μπορέσετε να κάνετε εισαγωγή τους.

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Εταιρεία ή Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα εταιρείας παραλήπτη

Επικοινωνία

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Όνομα της επαφής στη διεύθυνση Παραλήπτη

Διεύθυνση 1

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Πρώτη γραμμή διεύθυνσης Παραλήπτη

Διεύθυνση 2

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Δεύτερη γραμμή διεύθυνσης Παραλήπτη

Διεύθυνση 3

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Τρίτη γραμμή διεύθυνσης Παραλήπτη

Πόλη

Αλφαριθμητικό

30

Ναι

Πόλη ή χωριό Παραλήπτη

Χώρα

Αλφαριθμητικό

2

Ναι

Χώρα/Εδαφική περιοχή Παραλήπτη

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αλφαριθμητικό ή Αριθμητικό

9

Υπό προϋποθέσεις

Ταχυδρομικός κώδικας Παραλήπτη

Πολιτεία/Επαρχία

Αλφαριθμητικό

5

Υπό προϋποθέσεις

Πολιτεία, επαρχία ή χώρα Παραλήπτη

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμητικό

1

Ναι

Να χρησιμοποιηθεί αν ο παραλήπτης βρίσκεται σε κατοικία. 1 = Οικιακή 0 = Μη οικιακή

Τηλέφωνο

Αριθμητικό

15

Υπό προϋποθέσεις

Απαιτείται για διεθνείς προορισμούς και για την υπηρεσία UPS Next Day Air Early A.M.

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο δημιουργείται από έναν διαχειριστή Quantum View, για να υποδείξετε ένα τμήμα παραλαβής σε κτίριο με πολλαπλούς χώρους παραλαβής.

Διεύθυνση email

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση email στην οποία αποστέλλεται ένα μήνυμα email που ενημερώνει τον πελάτη ότι στάλθηκε η αποστολή. Για την ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής, αυτή είναι η διεύθυνση email στην οποία στέλνει η UPS την ετικέτα

Επόμενα βήματα

Προβολή κωδικών για πολιτείες των ΗΠΑ, για καναδικές επαρχίες και για χώρες ή περιοχές παγκοσμίως.

Προβολή κωδικών πολιτειών και επαρχιώνΆνοιγμα του συνδέσμου σε νέο παράθυρο

Προβολή κωδικών χωρών ή περιοχώνΆνοιγμα του συνδέσμου σε νέο παράθυρο