από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τη χρήση εργαλείων εισαγωγής

Πώς μπορώ να εισάγω διευθύνσεις;

 1. Επιλέξτε Οι ρυθμίσεις μου από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή διευθύνσεων από όποιο βιβλίο διευθύνσεων θέλετε.
 2. Για να εισάγετε ένα νέο αρχείο, καταχωρήστε τη διαδρομή ή την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε ένα αρχείο το οποίο θα εισάγετε. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να τοποθετηθεί το αρχείο στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία και όνομα αρχείου.
 3. Επιλέξτε αν θα προσθέσετε τις διευθύνσεις που θα εισαχθούν στον κατάλογό σας ή αν θα αντικαταστήσουν τον τρέχοντα κατάλογο. Αν αντικαταστήσετε τον τρέχοντα κατάλογο θα αντικατασταθούν τα τρέχοντα βιβλία διευθύνσεών σας με αυτά που εισάγετε. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Σημείωση: Τα αρχεία εισαγωγής πρέπει να έχουν τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

 • Να έχουν επέκταση .csv.
 • Να έχει μορφή με διαχωριστικό το κόμμα
 • Πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για τα προαιρετικά πεδία


Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις σε μορφές αρχείων, ανατρέξτε στη Μορφή αρχείου εισαγωγής για διευθύνσεις, σε αυτή την ενότητα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να εισάγω τοποθεσίες;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, επιλέξτε Διαχείριση τοποθεσιών και επιλέξτε Εισαγωγή τοποθεσιών.

Για να εισάγετε ένα νέο αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καταχωρήστε τη διαδρομή ή την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε ένα αρχείο το οποίο θα εισάγετε.
 2. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να τοποθετηθεί το αρχείο στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία και όνομα αρχείου.
 3. Επιλέξτε Εισαγωγή και οι τοποθεσίες εισαγωγής θα προστεθούν στον τρέχοντα κατάλογό σας.

Σημείωση: Τα αρχεία εισαγωγής πρέπει να έχουν τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

 • Πρέπει να έχει επέκταση .csv
 • Να έχει μορφή με διαχωριστικό το κόμμα
 • Πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για τα προαιρετικά πεδία

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις σε μορφές αρχείων, ανατρέξτε στη Μορφή αρχείου εισαγωγής για τοποθεσίες, σε αυτή την ενότητα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται εισαγωγή αριθμών αναφοράς;

Επιλέξτε Διαχείριση από την αριστερή πλευρά της σελίδας, επιλέξτε Διαχείριση αριθμών αναφοράς και επιλέξτε Εισαγωγή αριθμών αναφοράς.

Για να εισάγετε ένα νέο αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καταχωρήστε τη διαδρομή ή την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε ένα αρχείο το οποίο θα εισάγετε.
 2. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να τοποθετηθεί το αρχείο στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία και όνομα αρχείου.
 3. Επιλέξτε αν θα προσθέσετε τους αριθμούς αναφοράς που θα εισαχθούν στον κατάλογό σας ή αν θα αντικαταστήσουν τον ήδη τρέχοντα κατάλογο. Αν αντικαταστήσετε τους τρέχοντες αριθμούς αναφοράς θα αντικατασταθούν οι τρέχοντες αριθμοί αναφοράς σας με αυτούς που εισάγετε.
 4. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Σημείωση: Τα αρχεία εισαγωγής πρέπει να έχουν τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

 • Πρέπει να έχει επέκταση .csv
 • Να έχει μορφή με διαχωριστικό το κόμμα
 • Πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για τα προαιρετικά πεδία


Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις σε μορφές αρχείων, ανατρέξτε στη Μορφή αρχείου εισαγωγής για αριθμούς αναφοράς, σε αυτή την ενότητα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να εισάγω χρήστες;

Επιλέξτε Διαχείριση στην αριστερή πλευρά της σελίδας, επιλέξτε Διαχείριση χρηστών και επιλέξτε Εισαγωγή χρηστών.

Για να εισάγετε ένα νέο αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καταχωρήστε τη διαδρομή ή την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε ένα αρχείο το οποίο θα εισάγετε.
 2. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να τοποθετηθεί το αρχείο στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία και όνομα αρχείου.
 3. Για να κάνετε εισαγωγή των χρηστών, επιλέξτε Εισαγωγή. Οι χρήστες που θα εισαχθούν θα προστεθούν στον τρέχοντα κατάλογο.

Σημείωση: Τα αρχεία εισαγωγής πρέπει να έχουν τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

 • Πρέπει να έχει επέκταση .csv
 • Να έχει μορφή με διαχωριστικό το κόμμα
 • Πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για τα προαιρετικά πεδία


Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις σε μορφές αρχείων, ανατρέξτε στη Μορφή αρχείου εισαγωγής για χρήστες, σε αυτή την ενότητα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς μπορώ να επιλύσω σφάλματα εισαγωγής;

Η επιλογή Εργαλεία εισαγωγής επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από ένα αρχείο .csv στο σύστημα του UPS CampusShip. Αν αποτύχει η επικύρωση κάποιας συγκεκριμένης εγγραφής, το σύστημα θα δημιουργήσει ένα αρχείο σφάλματος με όσες εγγραφές δεν μπορεί να εισάγει. Εξετάστε τον παρακάτω πίνακα για πιθανά σφάλματα και την επίλυσή τους. Αφού γίνει επίλυση των σφαλμάτων, επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις σε μορφές αρχείων, ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις για τις μορφές αρχείων εισαγωγής, σε αυτή την ενότητα.

Μήνυμα σφάλματοςΤρόπος επίλυσης
Χώρα / Περιοχή Επαληθεύστε τη χώρα σύμφωνα με τους σωστούς κωδικούς χωρών/περιοχών και προσπαθήστε ξανά
Διπλή εγγραφή Τροποποιήστε την εγγραφή σε μια μοναδική τιμή και προσπαθήστε ξανά
Διπλό όνομα εισόδου Τροποποιήστε το όνομα εισόδου σε μια μοναδική τιμή και προσπαθήστε ξανά
Υπέρβαση μέγιστου αριθμού εγγραφών Το σύστημα UPSCampusShip δεν ήταν σε θέση να εγγράψει το όνομα εισόδου στο Application Programming Interface (API). Ξαναπροσπαθήστε αργότερα.
Σφάλμα IMS Οι εγγραφές αρχείων εισαγωγής ξεπερνούν τα όρια του συστήματος. Διαγράψτε μερικές εγγραφές και προσπαθήστε ξανά
Παραβίαση μήκους πεδίου Επαληθεύστε το μήκος του πεδίου σύμφωνα με την κατάλληλη μορφή αρχείου και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρος τύπος δεδομένων Επαληθεύστε τον τύπο δεδομένων πεδίου σύμφωνα με την κατάλληλη μορφή αρχείου και προσπαθήστε ξανά π.χ. αλφαριθμητικό
Μη έγκυρο email Επαληθεύστε τη μορφή email και προσπαθήστε ξανά.
Σημείωση η διεύθυνση email πρέπει να περιλαμβάνει @
Μη έγκυρος αριθμός φαξ Επαληθεύστε τον αριθμό φαξ και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρη τοποθεσία Το όνομα τοποθεσίας δεν είναι έγκυρο. Επαληθεύστε το όνομα και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρο όνομα εισόδου Επαληθεύστε το όνομα εισόδου και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρο τηλέφωνο Επαληθεύστε τη μορφή αριθμού τηλεφώνου και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρος ταχυδρομικός κώδικας Επαληθεύστε τον ταχυδρομικό κώδικα και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρος αριθμός παραμέτρων εγγραφής Επαληθεύστε ότι το αρχείο εισαγωγής έχει όλες τις εγγραφές του αρχείου
Σημείωση: Όλα τα πεδία (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών πεδίων) πρέπει να είναι διαχωρισμένα με κόμμα στο αρχείο εισαγωγής
Μη έγκυρος τύπος χρήστη Επαληθεύστε την τιμή τύπου χρήστη και προσπαθήστε ξανά.
Σημείωση: Οι έγκυρες καταχωρήσεις είναι οι τιμές 0 ή 1
Λείπει ένα απαιτούμενο πεδίο Καταχωρήστε το πεδίο που λείπει και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρη επαρχία Επαληθεύστε την επαρχία σύμφωνα με τους σωστούς κωδικούς επαρχιών και προσπαθήστε ξανά
Μη έγκυρη πολιτεία Επαληθεύστε την πολιτεία σύμφωνα με τους σωστούς κωδικούς πολιτειών και προσπαθήστε ξανά
Επιστροφή στην Κορυφή

Ποια είναι η σωστή μορφή αρχείου εισαγωγής για τα βιβλία διευθύνσεων;

Μορφή για βιβλία διευθύνσεων My UPS και εταιρικά βιβλία διευθύνσεων

Εξετάστε αυτό τον πίνακα για τη μορφή του αρχείου εισαγωγής βιβλίου διευθύνσεων My UPS ή εταιρικού βιβλίου διευθύνσεων. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για προαιρετικά πεδία.

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλίδες των στηλών. Επίσης, συνιστάται η αποθήκευση αυτής της διάταξης αρχείου εξαγωγής για μελλοντική χρήση.

Όνομα πεδίου

Τύπος Πεδίου

Μέγιστο Μήκος Πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες Τιμές

Εταιρεία ή Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Εταιρεία ή όνομα για τη διεύθυνση

Εμφανιζόμενο Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκληση της διεύθυνσης (κείμενο περιγραφής Βιβλίου διευθύνσεων)

Επαφή

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Όνομα επαφής παραλήπτη

Διεύθυνση 1

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Διεύθυνση παραλήπτη

Διεύθυνση 2

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (γραφείο, όροφος, διαμέρισμα)

Διεύθυνση 3

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (τμήμα)

Πόλη

Αλφαριθμητικό

30

Ναι

Πόλη παραλήπτη

Νομός/Επαρχία

Αλφαριθμητικό

5

Υπό συνθήκες

Πολιτεία ή Επαρχία παραλήπτη, για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, βλ. πίνακα Πολιτειών/Επαρχιών για έγκυρους κωδικούς. Απαιτείται για διευθύνσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικό

9

Υπό συνθήκες

Ταχυδρομικός κωδικός παραλήπτη. Υπόκειται σε επαλήθευση για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά

Χώρα

Αλφαριθμητικό

2

Ναι

Για τη χώρα/περιοχή παραλήπτη, ανατρέξτε στον πίνακα κωδικών χωρών/περιοχών για έγκυρους κωδικούς

Τηλέφωνο

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αρ. τηλεφώνου παραλήπτη

Εσωτερικό

Αλφαριθμητικό

4

Όχι

Εσωτερικός αρ. τηλεφώνου παραλήπτη

Διεύθυνση e-mail

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση e-mail παραλήπτη, παράδειγμα: jdoe@somecompany.com

Αριθμός Φαξ

Αριθμητικό

15

Όχι

Αρ. fax παραλήπτη

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμητικό

1

Ναι

Καταχωρήστε 1 μόνο αν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι οικιακή
Καταχωρήστε 0 για μη οικιακή διεύθυνση

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Αρ. Αναγνωριστικού τοποθεσίας που συσχετίζεται με αυτήν τη διεύθυνση

Αναγνωριστικό παραλήπτη

Αριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 αν η διεύθυνση επιδέχεται τιμολόγηση παραλήπτη
Καταχωρήστε 0 αν η διεύθυνση δεν επιδέχεται τιμολόγηση παραλήπτη

Λογαριασμός UPS παραλήπτη

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Αριθμός λογαριασμού τιμολόγησης τρίτου
Λογαριασμός UPS Ταχυδρομικός παραλήπτη

Αλφαριθμητικό

9

Υπό συνθήκες

Εάν δοθεί ο αριθμός λογαριασμού UPS του παραλήπτη και εάν για τη χώρα/περιοχή του παραλήπτη απαιτείται ταχυδρομικός κώδικας
Ένδειξη Ταχυδρομικής Θυρίδας

Αριθμητικό

1

Υπό όρους

Εισάγετε 1 μόνο αν η διεύθυνση αντιστοιχεί σε Ταχυδρομική Θυρίδα; Εισάγετε 0 για διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί σε Ταχυδρομική Θυρίδα

Μορφή για βιβλία διευθύνσεων του UPS WorldShip International
Εξετάστε αυτό τον πίνακα για τη μορφή του αρχείου εισαγωγής βιβλίου διευθύνσεων αν αυτό δημιουργήθηκε με το UPS WorldShip. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για προαιρετικά πεδία.

Για να κάνετε εισαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων του Worldship International στο CampusShip, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Στο τμήμα αρχείου εξαγωγής του Worldship International, επιλέξτε Παραλήπτες ως πληροφορία εξαγωγής
 2. Επιλέξτε "κόμμα" ως το μοναδικό διαχωριστικό πεδίων
 3. Επιλέξτε "αντικατάσταση" και όχι προσθήκη
 4. Επιλέξτε μόνο τα εξής πεδία με τη συγκεκριμένη σειρά που αναφέρεται παρακάτω.

  Εταιρεία ή Όνομα, Διεύθυνση 1, Διεύθυνση 2, Διεύθυνση 3, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός κώδικας, Νομός/Επαρχία, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, Αναγνωριστικό τοποθεσίας, Διεύθυνση e-mail

  Σημείωση: Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλίδες των στηλών. Επίσης, συνιστάται η αποθήκευση αυτής της διάταξης αρχείου εξαγωγής για μελλοντική χρήση.
 5. Εξαγωγή του αρχείου
 6. Ανοίξτε το αρχείο .txt που θα δημιουργηθεί και βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του αρχείου φαίνεται σωστή. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο κόμματα -- δεν πρέπει να εμφανίζονται εισαγωγικά ή ερωτηματικά
 7. Κλείστε το αρχείο και μην αποθηκεύσετε καμία αλλαγή
 8. Αλλάξτε την επέκταση του αρχείου από .txt σε .csv
 9. Κάντε εισαγωγή του αρχείου .csv στο CampusShip. Σημείωση: Μην ξεχάσετε να επιλέξετε Worldship International ως μορφή αρχείου εισαγωγής

Όνομα πεδίου

Τύπος Πεδίου

Μέγιστο Μήκος Πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες Τιμές

Εταιρεία ή όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα εταιρείας παραλήπτη

Επαφή

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Όνομα της επαφής στη διεύθυνση παραλήπτη

Διεύθυνση 1

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Πρώτη γραμμή διεύθυνσης παραλήπτη

Διεύθυνση 2

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Δεύτερη γραμμή διεύθυνσης παραλήπτη

Διεύθυνση 3

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Τρίτη γραμμή διεύθυνσης παραλήπτη

Πόλη

Αλφαριθμητικό

30

Ναι

Πόλη ή χωριό παραλήπτη

Xώρα

Αλφαριθμητικό

2

Ναι

Χώρα/Εδαφική περιοχή παραλήπτη

Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικό ή αριθμητικό

9

Υπό συνθήκες

Ταχυδρομικός κώδικας παραλήπτη

Νομός/Επαρχία

Αλφαριθμητικό

5

Υπό συνθήκες

Νομός, επαρχία ή χώρα παραλήπτη

Διεύθυνση Κατοικίας

Αριθμητικό

1

Ναι

Να χρησιμοποιηθεί αν ο παραλήπτης βρίσκεται σε κατοικία. 1 = Οικιακή 0 = Μη οικιακή

Τηλέφωνο

Αριθμητικό

15

Υπό συνθήκες

Απαιτείται για διεθνείς προορισμούς και για την υπηρεσία UPS Next Day Air Early A.M.

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

10

Όχι

Αριθμός αναγνώρισης τοποθεσίας παραλήπτη. Όσοι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στο My UPS και διαθέτουν συνδρομή σε μια βασισμένη στις πληροφορίες υπηρεσία της UPS που προσφέρει υπηρεσίες ορατότητας εισερχομένων μπορούν να παρέχουν πληροφορίες αποστολών στους πελάτες τους

Διεύθυνση e-mail

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση e-mail στην οποία στέλνεται ένα μήνυμα e-mail που ενημερώνει τον πελάτη ότι στάλθηκε η αποστολή. Για την ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής, αυτή είναι η διεύθυνση e-mail στην οποία στέλνει η UPS την ετικέτα

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποια είναι η σωστή διάταξη αρχείου εισαγωγής για τοποθεσίες;

Εξετάστε τον πίνακα διάταξης αρχείου εισαγωγής για το αρχείο εισαγωγής τοποθεσιών. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για προαιρετικά πεδία.

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Όνομα τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα για την τοποθεσία, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε εταιρεία

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Βασικός υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας

Διεύθυνση 1

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Διεύθυνση τοποθεσίας

Διεύθυνση 2

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (γραφείο, όροφος, διαμέρισμα)

Διεύθυνση 3

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης (τμήμα)

Πόλη

Αλφαριθμητικό

30

Ναι

Πόλη τοποθεσίας

Πολιτεία/Επαρχία

Αλφαριθμητικό

5

Υπό προϋποθέσεις

Πολιτεία ή επαρχία τοποθεσίας. Βλ. πίνακα Πολιτειών/Επαρχιών για έγκυρους κωδικούς (απαιτείται για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά)

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αλφαριθμητικό

9

Υπό προϋποθέσεις

Ταχυδρομικός κώδικας τοποθεσίας

Χώρα

Αλφαριθμητικό

2

Ναι

Κωδικός χώρας ή περιοχής τοποθεσίας

Τηλέφωνο

Αλφαριθμητικό

15

Ναι

Αριθμός τηλεφώνου τοποθεσίας

Εσωτερικό

Αλφαριθμητικό

4

Όχι

Εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου τοποθεσίας

Διεύθυνση email

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση email της τοποθεσίας, παράδειγμα: κάποιος@όνομαεταιρείας.com

Αριθμός φαξ

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αρ. φαξ τοποθεσίας

Αριθμός λογαριασμού UPS

Αλφαριθμητικό

10

Ναι

Αριθμός λογαριασμού UPS τοποθεσίας

Τηλέφωνο υποστήριξης

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αριθμός τηλεφώνου υποστήριξης τοποθεσίας

Email υποστήριξης

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Διεύθυνση email υποστήριξης τοποθεσίας

Ρύθμιση τύπου τιμής

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

P = δημοσιευμένες τιμές, A = τιμές βάσει διαπραγμάτευσης. Αν δεν δοθεί αυτή η τιμή, θα χρησιμοποιηθούν ως προεπιλογή δημοσιευμένες τιμές (P)

Συσχετισμένη ομάδα διευθύνσεων

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Συσχετισμένη ομάδα διευθύνσεων τοποθεσίας

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποια είναι η σωστή μορφή αρχείου εισαγωγής για αριθμούς αναφοράς;

Εξετάστε τον πίνακα μορφής αρχείου εισαγωγής για το αρχείο εισαγωγής αριθμών αναφοράς. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για προαιρετικά πεδία.

Σημείωση: Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για μια μεμονωμένη εισαγωγή αριθμών αναφοράς είναι 4 MB. Ο συνδυασμένος αριθμός αποθηκευμένων εγγραφών στα τρία πεδία αριθμών αναφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 900.000.

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Τιμή αναφοράς

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Τιμή αναφοράς μοναδική ανά εταιρεία

Περιγραφή αναφοράς

Αλφαριθμητικό

50

Όχι

Περιγραφή που χρησιμοποιείται για αναγνώριση της τιμής αναφοράς

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποια είναι η σωστή μορφή αρχείου εισαγωγής για τους χρήστες;

Εξετάστε τον πίνακα μορφής αρχείου εισαγωγής για το αρχείο εισαγωγής χρηστών. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Το αρχείο εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει ως διαχωριστικό το κόμμα, ακόμα και για προαιρετικά πεδία.

Όνομα Πεδίου

Τύπος Πεδίου

Μέγιστο Μήκος Πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες Τιμές

Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα και επώνυμο χρήστη

Όνομα εισόδου

Αλφαριθμητικό

16

Ναι

Όνομα εισόδου του χρήστη. Πρέπει να είναι μοναδικό σε επίπεδο συστήματος

Τοποθεσία

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα τοποθεσίας του χρήστη. Η τοποθεσία πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν την εισαγωγή χρηστών

Διεύθυνση Email

Αλφαριθμητικό

50

Ναι

Διεύθυνση email χρήστη, παράδειγμα jdoe@somecompany.com

Τηλέφωνο

Αριθμητικό

15

Όχι

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη

Εσωτερικό

Αριθμητικό

4

Όχι

Εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου χρήστη

Όνομα συνόλου δικαιωμάτων αποστολής χρήστη

Αλφαριθμητικό

50

Ναι

Δικαίωμα αποστολής χρήστη. Το δικαίωμα αποστολής πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν την εισαγωγή χρηστών

Προεπιλεγμένο στοιχείο αναφοράς αρ. 1

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Προεπιλεγμένο στοιχείο αναφοράς αρ. 1

Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας

Αλφαριθμητικό

3

Όχι

Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας. Ανατρέξτε στους παρακάτω κωδικούς

Περιοδεύων χρήστης

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 εάν ο χρήστης πρέπει να είναι χρήστης που ταξιδεύει.
Καταχωρήστε 0 εάν ο χρήστης πρέπει να είναι χρήστης που δεν ταξιδεύει

Παραγγελία εφοδίων

Αριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 εάν ο χρήστης έχει την εξουσιοδότηση να παραγγέλνει εφόδια UPS
Καταχωρήστε 0 εάν ο χρήστης δεν έχει την εξουσιοδότηση να παραγγέλνει εφόδια UPS

Αριθμός Φαξ

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αριθμός φαξ χρήστη

Ένδειξη διαχειριστή τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 εάν ο χρήστης είναι διαχειριστής τοποθεσίας
Καταχωρήστε 0 εάν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής τοποθεσίας

Να μην επιτρέπεται στο χρήστη να επεξεργαστεί την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 για επιλογή ώστε να μην επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάζει την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1. Καταχωρήστε 0 για μη επιλογή ώστε να επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάζει την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1.

Η μορφή του αρχείου εισαγωγής χρήστη περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα πεδίο 3 χαρακτήρων. Ο κωδικός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση εγχώριων και διεθνών υπηρεσιών της UPS. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:

Υπηρεσίες εσωτερικού UPS

Διεθνείς Υπηρεσίες UPS

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground Service

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποιοι είναι οι κωδικοί πολιτειών για τα αρχεία εισαγωγής;

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι κωδικοί πολιτειών δύο χαρακτήρων που απαιτούνται για τα αρχεία εισαγωγής παγκοσμίων διευθύνσεων και τοποθεσιών. Όσες εγγραφές έχουν μη έγκυρο κωδικό πολιτείας δεν θα εισαχθούν.

Πολιτείες

Κώδικες

Alabama

AL

Alaska

AK

Arkansas

AR

Arizona

AZ

California

CA

Colorado

CO

Connecticut

CT

Delaware

DE

District of Columbia

DC

Florida

FL

Γεωργία

GA

Hawaii

HI

Idaho

ID

Illinois

IL

Indiana

IN

Iowa

IA

Kansas

KS

Kentucky

KY

Louisiana

LA

Maine

ME

Maryland

MD

Massachusetts

MA

Michigan

MI

Minnesota

MN

Mississippi

MS

Missouri

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

New Hampshire

NH

New Jersey

NJ

New Mexico

NM

New York

NY

North Carolina

NC

North Dakota

ND

Ohio

OH

Oklahoma

OK

Oregon

OR

Pennsylvania

PA

Rhode Island

RI

South Carolina

SC

South Dakota

SD

Tennessee

TN

Texas

TX

Utah

UT

Vermont

VT

Virginia

VA

Washington

WA

West Virginia

WV

Wisconsin

WI

Wyoming

WY

Επαρχίες του Καναδά

Κωδικοί

Alberta

AB

British Columbia

BC

Manitoba

MB

New Brunswick

NB

Newfoundland

NF

Northwest Territory

NT

Nova Scotia

NS

Nunavut

NU

Ontario

ON

Prince Edward Island

PE

Québec

QC

Saskatchewan

SK

Yukon Territory

YT

Επιστροφή στην Κορυφή

Ποιοι είναι οι κωδικοί χωρών ή περιοχών για τα αρχεία εισαγωγής;

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι σωστοί κωδικοί χωρών/περιοχών δύο χαρακτήρων που απαιτούνται για τα αρχεία εισαγωγής παγκοσμίων διευθύνσεων και τοποθεσιών. Όσες εγγραφές έχουν μη έγκυρο κωδικό χώρας/περιοχής δεν θα εισαχθούν.

Χώρα / Περιοχή

Κωδικός

Αλβανία
Αλγερία
Αμερικανική Σαμόα
Ανδόρρα
Αγκόλα
Ανγκουίλα
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα
Αργεντινή
Αρμενία
Αρούμπα
Αυστραλία
Αυστρία
Αζερμπαϊτζάν
Αζόρες

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Μπαχάμες
Μπαχρέιν
Μπαγκλαντές
Μπαρμπέιντος
Λευκορωσία
Βέλγιο
Μπελίζ
Μπενίν
Βερμούδα
Μπουτάν
Βολιβία
Μποναίρ
Βοσνία Ερζεγοβίνη
Μποτσουάνα
Βραζιλία
Βρετανικές Παρθένες Νήσοι
Μπρουνέι
Βουλγαρία
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Καμπότζη
Καμερούν
Καναδάς
Κανάριοι Νήσοι
Πράσινο Ακρωτήριο
Νήσοι Κέιμαν
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Τσαντ
Χιλή
Ηπειρωτική Κίνα
Κολομβία
Κονγκό
Δημοκρατία του Κονγκό
Νήσοι Κουκ
Κόστα Ρίκα
Ακτή Ελεφαντοστού
Κροατία
Κουρακάο
Κύπρος
Δημοκρατία της Τσεχίας

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Δανία
Τζιμπουτί
Δομίνικα
Δομινικανή Δημοκρατία

DK
DJ
DM
DO

Ισημερινός
Ανατολικό Τιμόρ
Αίγυπτος
Ελ Σαλβαδόρ
Μεγάλη Βρετανία
Ισημερινή Γουινέα
Ερυθραία
Εσθονία
Αιθιοπία

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Νήσοι Φαρόε
Φίτζι
Φινλανδία
Γαλλία
Γαλλική Γουιναία
Γαλλική Πολυνησία

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Γκαμπόν
Γκάμπια
Γεωργία
Γερμανία
Γκάνα
Γιβραλτάρ
Ελλάδα
Γροιλανδία
Γρενάδα
Γουαδελούπη
Γκουάμ
Γουατεμάλα
Γκέρσνεϋ
Γουινέα
Γουινέα-Μπισάου
Γκαγιάνα

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Αϊτή
Ολλανδία
Ονδούρα
Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Κίνα
Ουγγαρία

HT
NL
HN
HK
HU

Ισλανδία
Ινδία
Ινδονησία
Ιράκ
Ισραήλ
Ιταλία

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Τζαμάϊκα
Ιαπωνία
Τζέρσεϋ
Ιορδανία

JM
JP
JE
JO

Καζακστάν
Κένυα
Κιριμπάτι
Κοσράε
Κουβέϊτ
Κιργιστάν

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Λάος
Λετονία
Λίβανος
Λεσότο
Λιβερία
Λίχτενσταϊν
Λιθουανία
Λουξεμβούργο

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Μακάο ΕΔΠ, Κίνα
Π.Γ.Δ.Μ.
Μαδαγασκάρη
Μαδέϊρα
Μαλάουι
Μαλαισία
Μαλδίβες
Μάλι
Μάλτα
Νήσοι Μάρσαλ
Μαρτινίκα
Μαυριτανία
Μαυρίκιος
Μεξικό
Μικρονησία
Μολδαβία
Μονακό
Μογγολία
Μαυροβούνιο
Μοντσεράτ
Μαρόκο
Μοζαμβίκη

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Ναμίμπια
Νεπάλ
Ολλανδία
Ολλανδικές Αντίλλες
Νέα Καληδονία
Νέα Ζηλανδία
Νικαράγουα
Νίγηρας
Νιγηρία
Νήσοι Νόρφολκ
Βόρεια Ιρλανδία
Νήσοι Μαριάνα
Νορβηγία

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Ομάν

OM

Πακιστάν
Παλάου
Παναμάς
Παπούα Νέα Γουινέα
Παραγουάη
Περού
Φιλιππίνες
Πολωνία
Πονάπε
Πορτογαλία
Πουέρτο Ρίκο

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Κατάρ

QA

Δημοκρατία του Κονγκό
Ιρλανδία
Δημοκρατία της Υεμένης
Ρεουνιόν
Ρουμανία
Ρότα
Ρωσία
Ρουάντα

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Σάμπα
Σαϊπάν
Σαμόα
Άγιος Μαρίνος
Σαουδική Αραβία
Σκοτία
Σενεγάλη
Σερβία
Σεϋχέλες
Σιέρα Λεόνε
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Νήσοι Σολομώντα
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Ισπανία
Σρι Λάνκα
Σαιν Barthelemy
St. Christopher
St. Croix
St. Eustatius
St. John
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Maarten
St. Martin
St. Τόμας
Σαιν Βίνσεντ/Γρεναδίνες
Σουρινάμ
Σουαζιλάνδη
Σουηδία
Ελβετία
Συρία

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Ταϊτή
Ταϊβάν, Κίνα
Τατζικιστάν
Τανζανία
Ταϊλάνδη
Τινιάν
Τόγκο
Τόνγκα
Τόρτολα
Τρινιντάντ & Τομπάγκο
Τρουκ
Τυνησία
Τουρκία
Τουρκμενιστάν
Νήσοι Τερκς & Κάικος
Τουβαλού

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Ουγκάντα
Ουκρανία
Ηνωμένη Νήσος
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ουρουγουάη
Παρθένες Νήσοι Η.Π.Α.
Ουζμπεκιστάν

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Βανουάτου
Κράτος του Βατικανού
Βενεζουέλα
Βιετνάμ
Βέρτζιν Γκόρντα

VU
VA
VE
VN
VG

Ουαλία
Γουάλλις & Νήσος Φουτούνα

GB
WF

Γιαπ

FM

Ζάμπια
Ζιμπάμπουε

ZM
ZW

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip