από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξαγωγή ιστορικού αποστολών

Τρόπος εξαγωγής του ιστορικού αποστολών

Το ιστορικό αποστολών σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αποστολών που βασίζονται σε οποιαδήποτε διαφορετικά κριτήρια θα επιλέξετε. Αυτή η ενότητα εξετάζει πώς μπορούν αυτές οι λεπτομερείς πληροφορίες αποστολών να εξαχθούν και, στη συνέχεια, να αποθηκευτούν και να ανοιχτούν σε ένα πρόγραμμα της επιλογής σας, για να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές. Αν οποιοδήποτε αίτημα εξαγωγής επιστρέψει περισσότερα από 25.000 αποτελέσματα αποστολών, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας ζητά να περιορίσετε τα κριτήρια του αιτήματος εξαγωγής ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αποτελεσμάτων.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε εξαγωγή αρχείων του προηγούμενου ιστορικού αποστολών, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο έως 90 ημερών.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αποστολή και μεταβείτε στην επιλογή Προβολή ιστορικού ή ακύρωση αποστολής.
 2. Το ιστορικό αποστολών σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ή ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών. (Για προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών, καταχωρήστε μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι παλιότερη από 90 ημέρες από τη σημερινή ημερομηνία).
 3. Αφού επιλεγεί το εύρος ημερομηνιών, επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού για. Καθορίστε πώς θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα του ιστορικού αποστολών βάσει αυτών των κριτηρίων:

Όνομα τοποθεσίας: Θα εμφανιστεί η σελίδα Αναζήτηση τοποθεσίας, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα τοποθεσίας που Περιέχει, Αρχίζει με ή Συμφωνεί ακριβώς με τη φράση αναζήτησής σας. (Για την εξαγωγή του ιστορικού για τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε, επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού για όλες τις τοποθεσίες σε διαχείριση.

 • Επιλέξτε Αναζήτηση και, όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα τοποθεσιών, επιλέξτε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. (Για να δείτε έναν συνοπτικό κατάλογο των τοποθεσιών που έχετε επισημάνει, μεταβείτε στην Προβολή επιλογών.)
 • Για την εξαγωγή του ιστορικού για τις επιλεγμένες τοποθεσίες, επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού.
  • Αν το αίτημά σας αφορά μία τοποθεσία και η αναζήτηση επιστρέψει λιγότερες από 500 εγγραφές αποστολών, θα εμφανιστεί μια σημείωση που θα σας ρωτά αν πρέπει να ανοιχτεί το αρχείο ή να αποθηκευτεί στο δίσκο.
  • Αν επιστραφούν περισσότερες από 500 αποστολές ή έχουν επιλεγεί πολλές τοποθεσίες, το αίτημα εκτελείται στο πλαίσιο ενός ομαδικού αιτήματος και, όταν το αρχείο είναι έτοιμο να ανακτηθεί, θα σας σταλεί μια ενημέρωση μέσω e-mail. Ακολουθήστε τις προτροπές για να ανοίξετε το αρχείο ή να αποθηκεύσετε το αρχείο σας στο δίσκο. Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο προς λήψη για επτά ημέρες.

Σημείωση: Οι διαχειριστικοί χρήστες θα επιστρέψουν στην οθόνη Ιστορικό αποστολών και θα επιλέξουν Προβολή λίστας ερωτημάτων εξαγωγής, θα επιλέξουν όποιο αρχείο επιθυμούν και θα επιλέξουν Λήψη αρχείου.

Τοποθεσία και αναφορά: Θα εμφανιστεί η σελίδα Αναζήτηση τοποθεσίας, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα τοποθεσίας που Περιέχει, Αρχίζει με ή Συμφωνεί ακριβώς με τη φράση αναζήτησής σας. (Για την εξαγωγή του ιστορικού για τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε, επιλέξτε το σύνδεσμο Εξαγωγή ιστορικού για όλες τις τοποθεσίες σε διαχείριση.)

 • Επιλέξτε Αναζήτηση και, όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα τοποθεσιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Για να δείτε έναν συνοπτικό κατάλογο των τοποθεσιών που έχετε επισημάνει, μεταβείτε στην Προβολή επιλογών.
 • Προαιρετικά: Καταχωρήστε έναν αριθμό αναφοράς και επισημάνετε τον κατάλογο προέλευσης του αριθμού αναφοράς. Έτσι μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας.
 • Για την εξαγωγή του ιστορικού για τις επιλεγμένες τοποθεσίες, επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού.
  • Αν το αίτημά σας αφορά μία τοποθεσία και η αναζήτηση επιστρέψει λιγότερες από 500 εγγραφές αποστολών, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν πρέπει να ανοιχτεί το αρχείο ή να αποθηκευτεί στο δίσκο.
  • Αν επιστραφούν περισσότερες από 500 αποστολές ή έχουν επιλεγεί πολλές τοποθεσίες, το αίτημα εκτελείται στο πλαίσιο ενός ομαδικού αιτήματος και, όταν το αρχείο είναι έτοιμο να ανακτηθεί, θα σας σταλεί μια ενημέρωση μέσω e-mail. Ακολουθήστε τις προτροπές για να ανοίξετε το αρχείο ή να αποθηκεύσετε το αρχείο σας στο δίσκο. Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο προς λήψη για επτά ημέρες.

Σημείωση: Οι διαχειριστικοί χρήστες θα επιστρέψουν στο ιστορικό αποστολών και θα επιλέξουν Προβολή λίστας ερωτημάτων εξαγωγής, θα επιλέξουν όποιο αρχείο επιθυμούν και θα επιλέξουν Λήψη αρχείου.

Επιστροφή στην Κορυφή