από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Ιστορικό

Μπορείτε να προβάλετε με ευκολία το ιστορικό αποστολών της εταιρείας σας. Ανάλογα με το διαχειριστικό σας επίπεδο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό αποστολών ολόκληρης της εταιρείας σας ή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. Μπορείτε να ταξινομήσετε αυτές τις πληροφορίες βάσει των κατηγοριών που θα καθορίσετε, όπως όνομα χρήστη, τοποθεσίες ή αριθμοί αναφοράς (κωδικοί πελάτη/θέματος, κωδικοί κόστους ή αριθμοί εντολών αγοράς). Αυτή η ενότητα εξετάζει πώς μπορούν αυτές οι λεπτομερείς πληροφορίες αποστολών να προβληθούν, να εξαχθούν και, στη συνέχεια, να αποθηκευτούν και να ανοιχτούν σε ένα πρόγραμμα της επιλογής σας.

Οι πληροφορίες αποστολών παραμένουν διαθέσιμες και μπορούν να ανακτηθούν για 90 ημέρες. Μπορείτε να κάνετε λήψη λεπτομερών πληροφοριών αποστολών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο θα προσδιορίσετε, έως και 90 ημερών. Αν το σύστημα δεν μπορεί να χειριστεί ένα αίτημα εξαγωγής τη στιγμή του αιτήματος, δημιουργείται ένα ερώτημα που μπορεί να επιλεχθεί και να προβληθεί έως επτά ημέρες.

Σημείωση: Η διαχειριστική σας εξουσία μπορεί να περιορίζεται σε προβολή μόνο, εξαγωγή μόνο ή και τα δύο. Οι διαχειριστές μπορούν να προβάλλουν ή να εξάγουν πληροφορίες αποστολών μέσω της περιοχής ιστορικού αποστολών στην ενότητα Αποστολές. Μπορείτε επίσης να βρείτε γενικές πληροφορίες για την προβολή του ιστορικού αποστολών και την ακύρωση δεμάτων σε αυτή την ενότητα βοήθειας.