από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων

Παραλαβή και παράδοση σε ψυγεία ή επικυρωμένα ρυμουλκούμενα ψυγεία (όπου αυτά είναι διαθέσιμα)

Πριν μπορέσετε να επιλέξετε διευθύνσεις από το εξωτερικό σας βιβλίο διευθύνσεων, πρέπει να λάβετε και να εγκαταστήσετε το plug-in εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο.
  2. Επιλέξτε το σύνδεσμο  Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων στην περιοχή Έναρξη αποστολής.
  3. Επιλέξτε Επόμενο για να γίνει η εγκατάσταση και, στη συνέχεια, Τέλος.


Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε το plug-in εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows® XP, Windows Vista® ή Windows® 7. 

Αφού εγκαταστήσετε το plug-in του εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων, θα μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις από το βιβλίο διευθύνσεών σας του Outlook® και αυτές θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη αποστολής σας.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο.
  2. Επιλέξτε το σύνδεσμο  Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων στην περιοχή Έναρξη αποστολής.
  3. Πληκτρολογήστε το όνομα ή επιλέξτε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
  4. Ολοκληρώστε την αποστολή σας.