από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Λίστες διανομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής με διευθύνσεις από τα βιβλία διευθύνσεων της εταιρείας σας ή τα προσωπικά σας βιβλία διευθύνσεων. Κάθε λίστα διανομής μπορεί να περιλαμβάνει έως 100 διευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός της ίδιας χώρας ή της ΕΕ. Ενώ βρίσκεστε στη σελίδα Δημιουργία Αποστολής, μπορείτε να επιλέξετε μια λίστα διανομής από την αναπτυσσόμενη λίστα ή να καταχωρήσετε ένα όνομα λίστας διανομής στο πεδίο εισαγωγής κειμένου Εύρεση Διεύθυνσης Σύμφωνα Με. Οι αποστολές ενός τεμαχίου με τα ίδια χαρακτηριστικά αποστολής (βάρος, υπηρεσία, πρόσθετες χρεώσεις, τρόπος πληρωμής) μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη βοήθεια μιας Λίστας Διανομής.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από τον διαχειριστή σας στο UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση Διαχειριστή (εάν είναι διαθέσιμο) ή Εταιρική Υποστήριξη στο κάτω μέρος της σελίδας.