από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επεξεργασία/Διαγραφή τοποθεσιών

Πώς να κάνετε επεξεργασία και διαγραφή τοποθεσιών

Επεξεργασία μιας τοποθεσίας

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση για τοποθεσίες. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένες τοποθεσίες βάσει ονόματος τοποθεσίας ή αριθμού λογαριασμού τοποθεσίας που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για επεξεργασία και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.
  4. Αφού επιλέξετε μια τοποθεσία, θα εμφανιστεί μια σελίδα με πληροφορίες της τοποθεσίας. Επεξεργαστείτε το προφίλ της τοποθεσίας (για παράδειγμα, πληροφορίες διεύθυνσης, αριθμό τηλεφώνου ή εσωτερικό της τοποθεσίας ή έναν αριθμό λογαριασμού τοποθεσίας).
  5. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα. Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη, ένα μήνυμα σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.

Διαγραφή μιας τοποθεσίας

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση τοποθεσιών. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένες τοποθεσίες βάσει ονόματος τοποθεσίας ή αριθμού λογαριασμού τοποθεσίας που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για διαγραφή και επιλέξτε Διαγραφή. Αφού επιλέξετε μια τοποθεσία, θα εμφανιστεί μια σελίδα επιβεβαίωσης της διαγραφής. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η υπάρχουσα τοποθεσία και τυχόν πληροφορίες συσχετισμένων χρηστών με αυτή την τοποθεσία θα διαγραφούν μόνιμα. Εξετάστε τις πληροφορίες και, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, επιλέξτε Διαγραφή.