Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Δημιουργία τοποθεσιών

Πώς γίνεται δημιουργία τοποθεσιών

Καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για καταχώρηση μιας νέας τοποθεσίας της εταιρείας.

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία τοποθεσίας.
  2. Θα εμφανιστεί μια σελίδα με λεπτομέρειες τοποθεσίας. Για να εγκαταλείψετε τη δημιουργία, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Καταχωρήστε τις πληροφορίες προφίλ της τοποθεσίας (για παράδειγμα, πληροφορίες διεύθυνσης, διεύθυνση e-mail επικοινωνίας της τοποθεσίας, αριθμό τηλεφώνου και εσωτερικό και έναν αριθμό λογαριασμού τοποθεσίας.
  4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες, επιλέξτε Δημιουργία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες) περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα. Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη, ένα μήνυμα σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.

Σημείωση: Μια τοποθεσία πρέπει να έχει οριστεί και αποθηκευτεί στο UPS CampusShip πριν μπορέσει να γίνει αντιστοίχιση χρηστών σε αυτήν. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας έχει περισσότερες από μία τοποθεσίες, αυτές οι τοποθεσίες πρέπει να προστεθούν πριν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση χρηστών σε αυτές.