από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εταιρικές τοποθεσίες

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να καταχωρήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορισμό μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας αποστολής στο UPS CampusShip, καθώς και τις πληροφορίες επικοινωνίας τις τοποθεσίας για αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία αποστολής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ή να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες της τοποθεσίας αποστολής. Αφού ενημερώσετε αυτή τη σελίδα, οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν από το UPS CampusShip και μπορείτε να επιστρέψετε για να τις αναθεωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

 • Δημιουργία τοποθεσιών

  Καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για καταχώρηση μιας νέας τοποθεσίας της εταιρείας.
 • Μορφή αρχείου εισαγωγής: Τοποθεσίες

  Αντί να κάνει καταχώρηση μίας-μίας τοποθεσίας, ένας διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να κάνει εισαγωγή ενός αρχείου το οποίο θα προστεθεί σε ένα υπάρχον αρχείο.
 • Εξαγωγή τοποθεσιών

  Αντί να τροποποιήσει μία-μία, μεμονωμένες τοποθεσίες, ένας διαχειριστής μπορεί να κάνει εξαγωγή πληροφοριών τοποθεσιών από το UPS CampusShip σε ένα αρχείο, να τροποποιήσει πολλές εγγραφές και, στη συνέχεια, να κάνει εισαγωγή του τροποποιημένου αρχείου και πάλι στο UPS CampusShip.
 • Επεξεργασία/Διαγραφή τοποθεσιών

  Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση για τοποθεσίες.