από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εισαγωγή χρηστών

Πώς να κάνετε εισαγωγή χρηστών

Ως διαχειριστής, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή αρχείων πληροφοριών χρηστών για να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο.

 1. Επιλέξτε Διαχείριση στο επάνω μέρος, μεταβείτε στη Διαχείριση χρηστών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή χρηστών. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να εισάγετε ένα αρχείο με πληροφορίες χρηστών.
 2. Για να κάνετε εισαγωγή ενός αρχείου, καταχωρήστε μια διαδρομή αρχείου και ένα όνομα ή κάντε αναζήτηση στην τοποθεσία του αρχείου. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να συμπληρωθεί το πεδίο στο πλαίσιο κειμένου Αρχείο για εισαγωγή.
  Σημείωση: Το αρχείο που θα εισαχθεί πρέπει να έχει επέκταση .csv.
 3. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, επιλέξτε Εισαγωγή. Για να εγκαταλείψετε, επιλέξτε Άκυρο.

Μορφή αρχείου χρήστη

Συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα μορφής αρχείων εισαγωγής για συγκεκριμένες λεπτομέρειες για κάθε πεδίο πληροφοριών. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται με την επέκταση .csv, με διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων το κόμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων .csv, δείτε την ενότητα Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών στην ενότητα Πριν ξεκινήσετε.

Χρήση του κόμματος ως διαχωριστικού πεδίων:
Όταν εισάγετε πληροφορίες, χρησιμοποιήστε ένα κόμμα για να διαχωρίζει μεταξύ τους τις πληροφορίες κάθε πεδίου. Αν ένα πεδίο είναι κενό, απαιτείται ένα κόμμα για τη "μετάβαση" στο επόμενο πεδίο. Έτσι, η μορφή αρχείου θα περιέχει πολλαπλά κόμματα σε μια σειρά χωρίς κενά διαστήματα, όπως φαίνεται στο δείγμα "μόνο απαιτούμενα πεδία" παρακάτω.

 • Δείγμα εγγραφής μόνο με τα απαιτούμενα πεδία:
  Μάκης Παππάς,mpapas,mpapas123,1,ΔοκιμαστικήΤοποθεσία,mpapas@etaireia.gr,,Δοκιμαστικό σύνολο δικαιωμάτων αποστολής,,,,,,,
 • Δείγμα εγγραφής με όλα τα πεδία:
  Μάκης Παππάς,mpapas,mpapas123,1,ΔοκιμαστικήΤοποθεσία,mpapas@etaireia.gr,2610-000-121,1000,Δοκιμαστικό σύνολο δικαιωμάτων αποστολής,Αναφορά 1,003,0,1,2610-000-123,0,

Σημείωση: Διάφορα αρχεία εισαγωγής έχουν περιορισμούς. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τους περιορισμούς των αρχείων εισαγωγής στην ενότητα Συγκέντρωση βασικών πληροφοριών σε αυτό τον οδηγό.

Όνομα πεδίου

Τύπος πεδίου

Μέγιστο μήκος πεδίου

Απαιτείται

Έγκυρες τιμές

Όνομα

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα και επώνυμο χρήστη

Όνομα εισόδου

Αλφαριθμητικό

16

Ναι

Όνομα εισόδου του χρήστη. Πρέπει να είναι μοναδικό σε επίπεδο συστήματος

Τοποθεσία

Αλφαριθμητικό

35

Ναι

Όνομα τοποθεσίας του χρήστη. Η τοποθεσία πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν την εισαγωγή χρηστών

Διεύθυνση e-mail

Αλφαριθμητικό

50

Ναι

Διεύθυνση e-mail χρήστη, παράδειγμα: jdoe@somecompany.com

Τηλέφωνο

Αριθμητικό

15

Όχι

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη

Εσωτερικό

Αριθμητικό

4

Όχι

Εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου χρήστη

Όνομα συνόλου δικαιωμάτων αποστολής χρήστη

Αλφαριθμητικό

50

Ναι

Δικαίωμα αποστολής χρήστη. Το δικαίωμα αποστολής πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν την εισαγωγή χρηστών

Προεπιλεγμένο στοιχείο αναφοράς αρ. 1

Αλφαριθμητικό

35

Όχι

Προεπιλεγμένο στοιχείο αναφοράς αρ. 1

Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας

Αλφαριθμητικό

3

Όχι

Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας. Ανατρέξτε στους παρακάτω κωδικούς

Περιοδεύων χρήστης

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 αν ο χρήστης πρέπει να είναι περιοδεύων χρήστης.
Καταχωρήστε 0 αν ο χρήστης πρέπει να είναι μη περιοδεύων χρήστης.

Παραγγελία εφοδίων

Αριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 αν ο χρήστης έχει την εξουσιοδότηση να παραγγέλνει εφόδια της UPS
Καταχωρήστε 0 αν ο χρήστης δεν έχει την εξουσιοδότηση να παραγγέλνει εφόδια της UPS

Αριθμός φαξ

Αλφαριθμητικό

15

Όχι

Αριθμός φαξ χρήστη

Ένδειξη διαχειριστή τοποθεσίας

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 αν ο χρήστης είναι διαχειριστής τοποθεσίας
Καταχωρήστε 0 αν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής τοποθεσίας

Να μην επιτρέπεται στο χρήστη να επεξεργαστεί την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1

Αλφαριθμητικό

1

Όχι

Καταχωρήστε 1 για επιλογή ώστε να μην επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάζει την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1. Καταχωρήστε 0 για μη επιλογή ώστε να επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάζει την τιμή του στοιχείου αναφοράς αρ. 1.

 

Η μορφή του αρχείου εισαγωγής χρήστη περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται Προεπιλεγμένο επίπεδο υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα πεδίο 3 χαρακτήρων Ο κωδικός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση εγχώριων και διεθνών υπηρεσιών της UPS. Οι έγκυροι κωδικοί για αυτό το πεδίο είναι οι εξής:

Υπηρεσίες εσωτερικού UPS

Διεθνείς Υπηρεσίες UPS

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground Service