από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξαγωγή χρηστών

Πώς να κάνετε εξαγωγή χρηστών

Αντί να τροποποιεί έναν-έναν μεμονωμένους χρήστες, ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει πληροφορίες χρηστών σε ένα αρχείο και να τροποποιεί πολλές εγγραφές. Το τροποποιημένο αρχείο μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί και πάλι στο UPS CampusShip.

  1. Για να κάνετε εξαγωγή πληροφοριών χρηστών, επιλέξτε Διαχείριση χρηστών στην περιοχή αριστερά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή χρηστών. Θα εμφανιστεί μια οθόνη αναζήτησης χρηστών.
  2. Καταχωρήστε ένα όνομα τοποθεσίας για να λάβετε όλους τους χρήστες που έχουν αντιστοιχιστεί στην τοποθεσία. Αν δεν είστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς γράφεται μια τοποθεσία, επιλέξτε Αναζήτηση για να βρείτε και να επιλέξετε ένα όνομα τοποθεσίας. Προαιρετικά, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα ή μια φράση για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για μια τοποθεσία. Για παράδειγμα, για να λάβετε όλους τους χρήστες που ονομάζονται Παπαδόπουλος στην τοποθεσία X, καταχωρήστε "Παπαδόπουλος" στο πεδίο αναζήτησης και την τοποθεσία X στο πεδίο ονόματος τοποθεσίας.
  3. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες από τα αποτελέσματα. Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα εξαγωγής αρχείου χρηστών, επιλέξτε Εξαγωγή δεδομένων. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε Προβολή επιλογών αν έχετε πολλές επιλογές και θέλετε να προβάλετε έναν συνοπτικό κατάλογο με τις επιλογές σας. Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα εξαγωγής αρχείου χρηστών, επιλέξτε Εξαγωγή δεδομένων.
    Σημείωση: Τα σύνολα αποτελεσμάτων μπορεί να γεμίσουν αρκετές σελίδες. Για να μετακινηθείτε σε έναν μακροσκελή κατάλογο με αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους Επόμενο και Προηγούμενο.

Κατάσταση εξαγωγής αρχείου

Μετά τη δημιουργία του αιτήματος εξαγωγής αρχείου, εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος εξαγωγής σας.

Η κατάσταση αιτήματος εξαγωγής αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σε εξέλιξη: Επισημαίνει ότι ένα αίτημα εξαγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα, ανάλογα με το μέγεθος. Για την προβολή της τρέχουσας κατάστασης, κάντε ανανέωση της σελίδας.
  • Ολοκληρωμένο: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή δεδομένων.
  • Ολοκληρωμένο με σφάλματα: Εμφανίζει συνδέσμους για την Προβολή δεδομένων και την Προβολή σφαλμάτων.
  • Απέτυχε: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή σφαλμάτων.

Για να ελέγξετε την κατάσταση άλλων δραστηριοτήτων εξαγωγής, επιλέξτε Εμφάνιση όλων, Εξαγωγή μόνο τοποθεσίας, Εξαγωγή μόνο χρήστη, Εξαγωγή μόνο βιβλίου διευθύνσεων ή Εξαγωγή μόνο αριθμού αναφοράς από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ταξινόμησης πίνακα κατάστασης από (Sort Status Table By).