από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επεξεργασία/Διαγραφή χρηστών

Πώς γίνεται επεξεργασία χρηστών

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση χρηστών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους χρήστες βάσει ονόματος χρήστη (ή αναγνωριστικού χρήστη) που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν. Προαιρετικά: Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρηστών αν επιλέξετε Περισσότερα και καταχωρήσετε έως πέντε τοποθεσίες.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Από τα αποτελέσματα, επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη και επιλέξτε Προβολή/Επεξεργασία.
  4. Θα εμφανιστεί μια σελίδα με τη σύνοψη του χρήστη. Επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα από οποιαδήποτε ενότητα θέλετε να ενημερώσετε. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία προφίλ του χρήστη (αριθμός τηλεφώνου ή εσωτερικό, τοποθεσία αποστολής ή δικαιώματα) ή τις πληροφορίες δικαιωμάτων του χρήστη στο UPS CampusShip (κατάσταση περιοδεύοντος χρήστη ή διαχειριστική εξουσιοδότηση).
  5. Για να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες χρήστη, βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία, που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες περιέχουν αποδεκτά και ακριβή στοιχεία, και στη συνέχεια επιλέξτε Ενημέρωση. Αν η ενημέρωση απαιτεί περισσότερες πληροφορίες, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.
  6. Αφού τελειώσετε όλες τις επεξεργασίες, επιλέξτε Συνέχεια.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται διαγραφή ενός χρήστη

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση χρηστών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση χρηστών. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους χρήστες βάσει ονόματος χρήστη (ή αναγνωριστικού χρήστη) που περιέχει τη φράση αναζήτησης, ξεκινά με αυτήν ή ταιριάζει με αυτήν. Προαιρετικά: Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρηστών, καταχωρήστε έως πέντε τοποθεσίες επιλέγοντας Περισσότερα.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας. Για να εγκαταλείψετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε Άκυρο.
  3. Από τα αποτελέσματα, επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη και επιλέξτε Διαγραφή.
  4. Θα εμφανιστεί μια σελίδα επιβεβαίωσης διαγραφής. Επιλέξτε Διαγραφή για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Επιστροφή στην Κορυφή