από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αλλαγή τοποθεσιών χρήστη

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τοποθεσίες χρηστών

Στο UPS CampusShip, μπορείτε να τροποποιήσετε μεμονωμένες αντιστοιχίσεις τοποθεσιών χρηστών ή να επιλέξετε μια ομάδα χρηστών και να αλλάξετε την αντιστοίχιση τοποθεσίας όλης της ομάδας ταυτόχρονα, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες εξαγωγής, θα πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή εταιρείας.

  1. Επιλέξτε Αλλαγή τοποθεσίας χρήστη στην ενότητα Διαχείριση χρηστών στην περιοχή αριστερά.
  2. Κάντε αναζήτηση για χρήστες καταχωρώντας λέξεις αναζήτησης ή προσδιορίζοντας έως πέντε ονόματα τοποθεσιών.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από οποιονδήποτε υποψήφιο στα αποτελέσματα αναζήτησης.
    Σημείωση: Τα σύνολα αποτελεσμάτων μπορεί να γεμίσουν αρκετές σελίδες. Για να μετακινηθείτε σε έναν μακροσκελή κατάλογο με αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους Επόμενο και Προηγούμενο.
  4. Για να δείτε έναν συνοπτικό κατάλογο των χρηστών που έχετε επισημάνει, επιλέξτε Προβολή επιλογών. Για να μεταβείτε απευθείας στην οθόνη στην οποία μπορείτε να αλλάξετε όλες τις αντιστοιχίσεις χρηστών σε τοποθεσίες ταυτόχρονα, επιλέξτε Αλλαγή τοποθεσίας.
  5. Στην οθόνη Αλλαγή τοποθεσίας, καταχωρήστε τη νέα αντιστοίχιση για το Όνομα τοποθεσίας. Αν δεν είστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς γράφεται μια τοποθεσία, επιλέξτε Αναζήτηση. Αφού καταχωρήσετε το νέο όνομα τοποθεσίας, επιλέξτε Αλλαγή τοποθεσίας για να αλλάξετε την αντιστοίχιση τοποθεσίας κάθε μεμονωμένου χρήστη στη νέα τοποθεσία.