από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πριν ξεκινήσετε

Πώς να ξεκινήσετε με το UPS CampusShip

Πριν χρησιμοποιήσετε το UPS CampusShip, θα χρειαστεί να λάβετε μερικές αποφάσεις και να δώσετε κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως οι εξής:

  • Πόσα επίπεδα διαχείρισης χρειάζεται η εταιρεία σας
  • Ποιος θα χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα CampusShip
  • Ποια δικαιώματα αποστολής χρειάζεται κάθε επίπεδο ή ομάδα


Για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε, αυτή η ενότητα παρέχει παραδείγματα διαχειριστικών δομών, έναν κατάλογο με σημαντικές πληροφορίες που θα χρειαστεί να έχετε εύκαιρες για την εγκατάσταση και συμβουλές για την ανάθεση ονομάτων εισόδου και κωδικών πρόσβασης.