από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Διαχειριστικά επίπεδα

Πώς να αποφασίσετε τα διαχειριστικά επίπεδα

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αποφασίστε πόσα διαχειριστικά επίπεδα απαιτεί η εταιρεία σας, απαντώντας σε αυτές τις απαντήσεις:

  • Πόσες τοποθεσίες θα έχουν πρόσβαση στο UPS CampusShip;
  • Θα έχουν όλοι οι χρήστες πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της UPS ή μόνο συγκεκριμένες ομάδες;
  • Πόσα άτομα ασχολούνται αποκλειστικά με την ενημέρωση και συντήρηση του συστήματος UPS CampusShip;


Σημείωση: Ως διαχειριστής της εταιρείας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διάφορα διαχειριστικά δικαιώματα στους χρήστες του UPS CampusShip στην εταιρεία σας, μέχρι το επίπεδο του διαχειριστή τοποθεσίας. Αυτά τα δικαιώματα επιτρέπουν στους χρήστες να προβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες της εταιρείας, να κάνουν αναθεωρήσεις στο εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων και να προσθέτουν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν χρήστες και τιμές αριθμών αναφοράς.