από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Διαχείριση του UPS CampusShip

Εταιρικές τοποθεσίες

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις εταιρικές τοποθεσίες. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τις εξής διαχειριστικές εργασίες:

 • Δημιουργία τοποθεσιών
 • Εισαγωγή τοποθεσιών
 • Εξαγωγή τοποθεσιών
 • Επεξεργασία και διαγραφή τοποθεσιών

Σύνολα δικαιωμάτων αποστολής

Μάθετε πώς να ορίζετε διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικούς χρήστες εντός της εταιρείας σας. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • Προεπιλεγμένα σύνολα δικαιωμάτων
 • Δημιουργία συνόλων δικαιωμάτων
 • Επεξεργασία συνόλων δικαιωμάτων

Αριθμοί αναφοράς

Μάθετε πώς να εκμεταλλευθείτε τη χρήση αριθμών αναφοράς με τις αποστολές της εταιρείας σας. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τις εξής συγκεκριμένες εργασίες:

 • Δημιουργία αριθμών αναφοράς
 • Εισαγωγή αριθμών αναφοράς
 • Εξαγωγή αριθμών αναφοράς
 • Επεξεργασία και διαγραφή αριθμών αναφοράς

Χρήστες UPS CampusShip

Η διαχείριση των χρηστών CampusShip στην εταιρεία σας προσφέρει μεγάλη ευελιξία στα δικαιώματα που τους αναθέτετε. Χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό για να μάθετε πώς να εκτελείτε τις εξής εργασίες:

 • Δημιουργία χρηστών
 • Αλλαγή τοποθεσιών χρηστών
 • Εισαγωγή χρηστών
 • Εξαγωγή χρηστών
 • Επεξεργασία και διαγραφή χρηστών

Βιβλία διευθύνσεων

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα βιβλία διευθύνσεων του UPS CampusShip. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τις εξής συγκεκριμένες διαχειριστικές εργασίες:

 • Δημιουργία καταχωρήσεων
 • Εισαγωγή βιβλίων διευθύνσεων
 • Εξαγωγή βιβλίων διευθύνσεων
 • Επεξεργασία και διαγραφή καταχωρήσεων
 • Χρήση εξωτερικών βιβλίων διευθύνσεων

Ιστορικό

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ιστορικό αποστολών με το UPS CampusShip. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τις εξής διαχειριστικές εργασίες:

 • Προβολή ιστορικού αποστολών
 • Εξαγωγή ιστορικού αποστολών