από
 • H UPS λειτουργεί κανονικά: Επιπτώσεις κορωνοϊού στην εξυπηρέτηση... Περισσότερα...Περισσότερα
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εισαγωγή βιβλίων διευθύνσεων

Πώς να κάνετε εισαγωγή διευθύνσεων

Αντί να καταχωρεί μία-μία, μεμονωμένες διευθύνσεις, ένας διαχειριστής μπορεί να κάνει εισαγωγή ενός αρχείου για να προσθέσει τις διευθύνσεις του σε ένα υπάρχον βιβλίο διευθύνσεων ή να αντικαταστήσει έναν κατάλογο με υπάρχουσες διευθύνσεις.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής, θα πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και μεταβείτε στην Εισαγωγή διευθύνσεων στην περιοχή Εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων ή στο Βιβλίο διευθύνσεων My UPS. Η σελίδα που θα εμφανιστεί σας επιτρέπει να εισάγετε ένα αρχείο με καταχωρήσεις διευθύνσεων. Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις διευθύνσεις σε ένα υπάρχον αρχείο ή να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα ομάδα χρηστών.
 2. Για να κάνετε εισαγωγή ενός αρχείου, καταχωρήστε μια διαδρομή αρχείου και ένα όνομα ή κάντε αναζήτηση στην τοποθεσία του αρχείου. Αφού εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα για να συμπληρωθεί το πεδίο στο πλαίσιο κειμένου Αρχείο για εισαγωγή.
  Σημείωση: Το αρχείο που θα εισαχθεί πρέπει να έχει επέκταση .csv.
 3. Αφού ορίσετε την τοποθεσία του αρχείου, επιλέξτε την ενέργεια για το αρχείο που θα εισαχθεί.

  - Για να προστεθούν τα αρχεία εισαγωγής βιβλίου διευθύνσεων στο υπάρχον βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε Προσθήκη εισαγομένων διευθύνσεων στην τρέχουσα λίστα.
  - Για να αντικατασταθούν οι τρέχουσες πληροφορίες χρήστη, επιλέξτε Αντικατάσταση της τρέχουσας λίστας με τις εισαγόμενες διευθύνσεις.
 4. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, επιλέξτε Εισαγωγή. Για να εγκαταλείψετε, επιλέξτε Άκυρο.

Επόμενα βήματα

Μάθετε περισσότερες απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή βιβλίων διευθύνσεων.

Μορφή αρχείου εισαγωγής: Βιβλία διευθύνσεων