από
  • H UPS λειτουργεί κανονικά: Επιπτώσεις κορωνοϊού στην εξυπηρέτηση... Περισσότερα...Περισσότερα
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εξαγωγή βιβλίων διευθύνσεων

Πώς να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων

Αντί να τροποποιεί μία-μία, μεμονωμένες διευθύνσεις στα βιβλία διευθύνσεών σας, ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει πληροφορίες διευθύνσεων σε ένα αρχείο και να τροποποιεί πολλαπλές εγγραφές. Το τροποποιημένο αρχείο μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί και πάλι στο UPS CampusShip.

  1. Για να κάνετε εξαγωγή πληροφοριών βιβλίου διευθύνσεων είτε για το εταιρικό σας βιβλίο διευθύνσεων είτε από το προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε Οι Ρυθμίσεις μου .
  2. Επιλέξτε Εξαγωγή βιβλίου διευθύνσεων είτε από το τμήμα Εταιρικού βιβλίου διευθύνσεων είτε από το τμήμα Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων στην ενότητα Βιβλίου διευθύνσεων. Το αίτημα εξαγωγής σας δημιουργείται με την επιλογή οποιουδήποτε από τους συνδέσμους.
  3. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε Εξαγωγή εταιρικού βιβλίου διευθύνσεων από τα Αρχεία εισαγωγής/εξαγωγής στο πλαϊνό μενού του τμήματος Διαχείρισης του CampusShip. Το αίτημα εξαγωγής σας δημιουργείται με την επιλογή του συνδέσμου.

Κατάσταση εξαγωγής αρχείων

Μετά τη δημιουργία του αιτήματος εξαγωγής αρχείου, εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματος εξαγωγής σας.

Η Κατάσταση αιτήματος εξαγωγής αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σε εξέλιξη: Επισημαίνει ότι ένα αίτημα εξαγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα, ανάλογα με το μέγεθος. Για την προβολή της τρέχουσας κατάστασης, κάντε ανανέωση της σελίδας.
  • Ολοκληρώθηκε: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή δεδομένων.
  • Ολοκληρώθηκε με σφάλματα: Εμφανίζει συνδέσμους για την Προβολή δεδομένων και την Προβολή σφαλμάτων.
  • Απέτυχε: Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για την Προβολή σφαλμάτων.


Για να ελέγξετε την κατάσταση άλλων δραστηριοτήτων εξαγωγής, επιλέξτε Εμφάνιση όλων, Μόνο τοποθεσία, Μόνο χρήστης, Μόνο εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων ή Μόνο αριθμός αναφοράς από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Επιστροφή στην Κορυφή