από
 • Υπηρεσίες UPS προς και από την Ινδία ...Περισσότερα
 • H UPS λειτουργεί κανονικά: Επιπτώσεις κορωνοϊού στην εξυπηρέτηση... Περισσότερα...Περισσότερα
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Δημιουργία καταχωρήσεων

Πώς να δημιουργήσετε μια καταχώρηση στο εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και μεταβείτε στην Δημιουργία/Προσθήκη διεύθυνσης στην περιοχή Εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων. Θα εμφανιστεί μια σελίδα που σας επιτρέπει να καταχωρήσετε πληροφορίες διεύθυνσης, για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων.
 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία, που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες περιέχουν αποδεκτά και ακριβή στοιχεία, προτού επιλέξετε Δημιουργία για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες στο UPS CampusShip. Για να εγκαταλείψετε την καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε Άκυρο.
  Σημείωση: Για ευκολότερη αναγνώριση της εγγραφής διεύθυνσης όταν κάνετε αναζήτηση ή επεξεργασία του βιβλίου διευθύνσεων, καταχωρήστε ένα μοναδικό εμφανιζόμενο όνομα.
 3. Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της νέας εταιρικής διεύθυνσης, επιλέξτε Δημιουργία. Αν η ενημέρωση απαιτεί περισσότερες πληροφορίες, θα εμφανιστεί μια σημείωση που σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς να δημιουργήσετε μια καταχώρηση στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Οι Ρυθμίσεις μου και μεταβείτε στο στοιχείο Δημιουργία/Προσθήκη Διεύθυνσης κάτω από το Προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων. Θα εμφανιστεί μια σελίδα που σας επιτρέπει να καταχωρήσετε πληροφορίες διεύθυνσης, για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων.
 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία με έντονη γραμματοσειρά περιέχουν αποδεκτά και ακριβή δεδομένα πριν επιλέξετε Δημιουργία για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στο UPS CampusShip. Για έξοδο από την καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων, επιλέξτε Ακύρωση.
  Σημείωση: Για ευκολότερη αναγνώριση της εγγραφής διεύθυνσης όταν κάνετε αναζήτηση ή επεξεργασία του βιβλίου διευθύνσεων, καταχωρήστε ένα μοναδικό εμφανιζόμενο όνομα.
 3. Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της νέας προσωπικής διεύθυνσης, επιλέξτε Δημιουργία. Αν η ενημέρωση απαιτεί περισσότερες πληροφορίες, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ποια πεδία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν.
Επιστροφή στην Κορυφή