από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βιβλία διευθύνσεων

 • Δημιουργία καταχωρήσεων

  Επιλέξτε την καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και μεταβείτε στην Δημιουργία/Προσθήκη διεύθυνσης στην περιοχή Εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων.
 • Εισαγωγή βιβλίων διευθύνσεων

  Αντί να καταχωρεί μία-μία, μεμονωμένες διευθύνσεις, ένας διαχειριστής μπορεί να κάνει εισαγωγή ενός αρχείου για να προσθέσει τις διευθύνσεις του σε ένα υπάρχον βιβλίο διευθύνσεων ή να αντικαταστήσει έναν κατάλογο με υπάρχουσες διευθύνσεις.
 • Εξαγωγή βιβλίων διευθύνσεων

  Αντί να τροποποιεί μία-μία, μεμονωμένες διευθύνσεις στα βιβλία διευθύνσεών σας, ένας διαχειριστής μπορεί να εξάγει πληροφορίες διευθύνσεων σε ένα αρχείο και να τροποποιεί πολλές εγγραφές.
 • Επεξεργασία/Διαγραφή καταχωρήσεων

  Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών αποθηκευμένων στο εταιρικό βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας ή στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων UPS.
 • Εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων

  Πριν μπορέσετε να επιλέξετε διευθύνσεις από το εξωτερικό σας βιβλίο διευθύνσεων, πρέπει να λάβετε και να εγκαταστήσετε το plug-in εξωτερικού βιβλίου διευθύνσεων.